Za chrám, město a vlast | Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy

Datum13. 06. 2019
Místo konáníArcidiecézní muzeum Kroměříž
OrganizátorMuzeum umění Olomouc

vernisáž

Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl nejvýznamnějším barokním biskupem olomoucké diecéze. Pozvedl svěřený majetek po útrapách třicetileté války, vystavěl sídla v Olomouci, Kroměříži a dalších místech. Zakoupil úžasnou obrazovou sbírku, založil biskupskou knihovnu. Výstavy Muzea umění Olomouc, které budou otevřeny v Arcibiskupském zámku v Kroměříži a Arcidiecézním muzeu Olomouc jsou výsledkem čtyřletého výzkumu a společně s dvěma monografiemi splácí část obrovského dluhu, který současníci k této významné osobnosti mají.

Začátek v 18.30 hodin.

 

Václav Cigler a Michal Motyčka | Zvnějšnění

Zároveň bude zahájena intervence děl sklářského výtvarníka Václava Ciglera a architekta Michala Motyčky v kroměřížském zámku a v Květné zahradě, která tak volně naváže na intervenci v Arcidiecézním muzeu Olomouc a na výstavu Muzea moderního umění Václav Cigler | Kresby.


Poslední změna 16. 05. 2019 08:21:25

© Krajský úřad Olomouckého kraje