Výstraha ČHMÚ

01. 07. 2019

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

 

Meteorologická situace: Tato výstraha upravuje územní a časovou platnost vysokých a velmi vysokých teplot na neděli (30. 6.) a pondělí (1. 7.) a rozšiřuje výstrahu o silné a velmi silné bouřky na pondělí (1. 7.). Po zadní straně tlakové výše nad jihovýchodní Evropou bude proudit na naše území původem tropický vzduch od jihu až jihozápadu. V pondělí bude postupovat od severozápadu přes střední Evropu studená fronta. Odpolední teploty vystoupí v neděli na 31 až 35 °C, v Čechách na 34 až 38 °C. V pondělí vystoupí odpolední teploty kromě západu a severu Čech na 32 až 37 °C. V pondělí se ráno a dopoledne na západě, během dne zejména v jihovýchodní polovině území, mohou vyskytnout silné a velmi silné bouřky doprovázené nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h), kroupami i přes 2 cm a ojediněle s úhrny srážek kolem 40 mm. Vzhledem k suchu bude na našem území až do odvolání zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.

 

Olomoucký kraj

Vysoké teploty

Nízký st. nebezpečí

30.6. 12:00

 – 

30.6. 21:00

Popis: Odpolední teploty vystoupí na 31 až 35 °C.

Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

 

Velmi vysoké teploty

Vysoký st. nebezpečí

1.7. 11:00

 – 

1.7. 21:00

Popis: Odpolední teploty vystoupí na 33 až 37 °C.

Doporučení: Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.

 

Velmi silné bouřky

Vysoký st. nebezpečí

1.7. 12:00

 – 

1.7. 24:00

Popis: Očekává se výskyt velmi silných bouřek doprovázených nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h), kroupami i přes 2 cm a ojediněle s úhrny srážek kolem 40 mm.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Nebezpečí požárů

Nízký st. nebezpečí

30.6. 12:00

 – 

do odvolání

Popis: Nebezpečí vzniku a šíření požárů.

Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.


Poslední změna 01. 07. 2019 07:53:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje