Výstraha ČHMÚ

04. 02. 2019

VÝSTRAHA ČHMÚ


VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  PVI_2019/22

Vydaná: neděle 03.02.2019 22:58  (21:58 UTC)

Na jev: VYSOKÁ NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Plzeňský:(KT,)
       od neděle 03.02.2019 22:30  do pondělí 04.02.2019 00:00

Na jev: NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Karlovarský
       Plzeňský:(DO,PJ,PM,PS,RO,TC,)
       Jihočeský:(PI,PT,ST,TA,)
       Královéhradecký:(NA,RK,TU,)
       Liberecký
       Ústecký
       od neděle 03.02.2019 22:30  do pondělí 04.02.2019 00:00

Na jev: NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihočeský
       Pardubický
       Královéhradecký
       Vysočina
       Jihomoravský
       Zlínský
       Olomoucký
       Moravskoslezský
       od neděle 03.02.2019 22:30  do pondělí 04.02.2019 09:00

Na jev: NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Pardubický:(UO,)
       Jihomoravský:(HO,VY,)
       Zlínský
       Olomoucký
       Moravskoslezský
       od neděle 03.02.2019 22:30  do pondělí 04.02.2019 06:00

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihomoravský:(BV,HO,VY,)
       Zlínský:(KM,UH,ZL,)
       Olomoucký:(PV,)
       od neděle 03.02.2019 22:30  do pondělí 04.02.2019 12:00
S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.


Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu, upravuje územní a časovou
platnost nové sněhové pokrývky.

Výrazné zvlněné frontální rozhraní spojené s tlakovou níží nad střední
Evropou bude zvolna postupovat z našeho území k východu.

V první polovině noci z neděle na pondělí (4. 2.) bude na většině území
Čech nadále sněžit, napadne dalších 4 až 10 cm sněhu. Na západě a
severozápadě Čech může být sněžení zpočátku i silnější. V první polovině
noci z neděle na pondělí (4. 2.) bude silně sněžit místy i na Moravě a ve
Slezsku, zejména v oblasti Jeseníků a Beskyd. Do pondělního rána (4. 2.),
kdy sněžení zeslábne, napadne 4 až 12 cm nového sněhu. Intenzita sněžení
může být přechodně i silnější.

V noci na pondělí ve východní polovině území a na jihu Čech budou povrchy
mokré po předchozích srážkách a tání sněhu namrzat a budou se tvořit
zmrazky a náledí.

Během noci na pondělí (4. 2.) mohou hladiny zejména levostranných přítoků
Moravy dosáhnout 1. SPA. V pondělí ráno (4. 2.) očekáváme dosažení 1. SPA
na řece Moravě. V některých profilech mohou být krátkodobě dosaženy i 2.
SPA. Výjimečně může dojít k dosažení 1. SPA i na malých tocích v horních
částech povodí Jihlavy a Svratky.

Doporučení ke zmírnění následků nové sněhové pokrývky:
-Vzít v úvahu možnost náhlého poklesu dohlednosti a náhlé tvorby sněhové
pokrývky a přizpůsobit tomu rychlost jízdy.
-Na komunikacích možnost vzniku kalamitní situace.
-V případě nutnosti jízdy sledovat dopravní zpravodajství a počítat s
prodloužením doby jízdy. Většinu cesty naplánovat tak, aby proběhla za
denního světla. Jezdit s dostatečnou rezervou paliva v nádrži. Nezapomenout
na zimní výbavu, sněhové řetězy a nářadí k případnému vyproštění vozidla.
-Je vhodné mít ve vozidle teplé oblečení a alespoň minimální zásobu nápojů
a občerstvení.
-Jsou pravděpodobné komplikace se zásobováním, zdravotnickými službami, v
energetice apod.
-Na horách sledovat informace Horské služby (http://www.horskasluzba.cz) o
případném lavinovém nebezpečí, zákazu hřebenových túr apod. a dodržovat
jejich pokyny.
-Mokrý a těžký sníh může způsobit škody na lesním porostu, polomy, škody v
energetice apod.

Doporučení ke zmírnění následků náledí:
-Vozovky a chodníky budou kluzké, řidiči a chodci by měli věnovat zvýšenou
pozornost místním podmínkám.

Doporučení ke zmírnění následků povodňových jevů:
-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas
nebo internet ČHMÚ).Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handžák
       ve spolupráci s VGHMÚř

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1
       http://hydro.chmi.cz/hpps


Distribuce: CZ
CZ (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)

NNNN

 

 


Poslední změna 04. 02. 2019 08:19:47

© Krajský úřad Olomouckého kraje