Vyhlášení dotačního programu prevence kriminality MVČR obcím na rok 2019

13. 12. 2018

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační program, v rámci něhož může obec, město a dobrovolný svazek obcí získat státní účelově vázané finanční prostředky pro oblast prevence kriminality na rok 2019. Žádosti jsou přijímány do 15. 2. 2019 prostřednictvím elektronicky odeslaného webového formuláře a datovou schránkou.

Dokumentace vztahující se k vyhlášenému dotačnímu programu je k dispozici na ZDE

Pro manažery prevence kriminality měst a obcí a další případné zájemce připravil Olomoucký kraj, ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, setkání s konzultantem pro Olomoucký kraj JUDr. Tomášem Koníčkem. Na setkání budou účastníci podrobně seznámeni s povinnostmi a náležitostmi předkládaných žádostí, se způsobem hodnocení a s další administrací realizovaných projektů. Zároveň budou zodpovězeny případné dotazy.

Setkání zástupců měst a obcí s konzultantem Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR proběhne ve čtvrtek dne 10. 1. 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 320 ve třetím nadzemním podlaží Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Svou účast registrujte na email m.polacek@olkraj.cz


Poslední změna 13. 12. 2018 10:58:28

© Krajský úřad Olomouckého kraje