Věstonická venuše poprvé v Olomouci

Originál 11,5 cm vysoké sošky nahé ženy byl k vidění ve Vlastivědném muzeu v Olomouci díky nevšední vstřícnosti Moravského zemského muzea v Brně, které ji zapůjčilo.

Soška je přitom vystavována jen při zcela výjimečných příležitostech, jakou byla  např. v roce 2013 výstava Ice Age Art – Arrival of the Modern Mind (Umění doby ledové: Zrození moderní mysli) v Britském muzeu v Londýně nebo domácí výstavní projekt  Strážci paměti / 200 let muzejnictví v České republice, zahájený  v roce 2014.

Olomoucká výstava byla dále doplněna o sbírkové předměty z fondu archeologie Vlastivědného muzea v Olomouci. Vyjma archeologických nálezů byly vystaveny kosti tehdejších zvířat z fondu paleontologie a také figurína pravěkého člověka i mamutího mláděte.

Celá výstava, probíhající v Handkeho sále a částečně také na chodbě před ním, se věnovala zejména dvěma nalezištím - Předmostí u Přerova a Dolním Věstonicím.

zobrazit web »

Hlasování bylo ukončeno

Věstonická Venuše poprvé v Olomouci
Věstonická Venuše poprvé v Olomouci
Věstonická Venuše poprvé v Olomouci
Věstonická Venuše poprvé v Olomouci
Věstonická Venuše poprvé v Olomouci