ÚS silnice II/150 na území Prostějova

Celý název díla:

Územní studie křížení silnice II/150 s rychlostní silnicí R46 na území Prostějova

Registrační list

 

.pdf Text 452 kB uložit »
.pdf Výkres č. 3 – detailní řešení křižovatky 2 060 kB uložit »

Posouzení polohy koridoru přeložky silnice II/150 v území kolem Prostějova

.pdf Text 462 kB uložit »
.pdf Výkres č. 1 širší vztahy 31 830 kB uložit »
.pdf Výkres č. 3 zákres do ortofotomapy 112 306 kB uložit »

Celá územní studie je k dispozici u pořizovatele.


Poslední změna 21. 07. 2018 11:43:54