ÚS řešení přeložky I/44 ve vztahu k PPO Desná, Velké Losiny

Celý název díla:

ÚS řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně obcí na řece Desné, Velké Losiny

Registrační list

 

UPOZORNĚNÍ

Územní studie řeší koordinaci protipovodňových opatření na řece Desné – poldrů Velké Losiny s přeložkou silnice I/44 a dalšími inženýrskými sítěmi. Řešení této územní studie spolu se studií „Aktualizace návrhu PPO Desná, Šumperk – Kouty nad Desnou“ (objednatel: Svazek obcí údolí Desné, projektant: Pöyry Environment, a.s., Brno 06/2012) nahrazuje řešení z odborného podkladu „Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje“ (projektant: Pöyry Environment, a.s., Brno z r. 2007) v úseku Šumperk – Kouty nad Desnou na řece Desné.

 

Textová část:

.pdf textová část 3 226 kB uložit »
.pdf projednání a vyhodnocení 244 kB uložit »

Grafická část:

Soubor typu .pdfHLAVNÍ VÝKRES, M 1:10 000 – Legenda(706,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfHLAVNÍ VÝKRES, M 1:10 000(18,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfHLAVNÍ VÝKRES, M 1:10 000 – 1. etapa(6,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfSTUDIE REKREAČNÍHO VYUŽITÍ DOLNÍHO POLDRU VELKÉ LOSINY, M 1:5 000 - Legenda(259,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSTUDIE REKREAČNÍHO VYUŽITÍ DOLNÍHO POLDRU VELKÉ LOSINY, M 1:5 000(671 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVIZUALIZACE(3,5 MB)stáhnout


Poslední změna 05. 09. 2016 09:36:57