ÚS rekreačního celku RC5 Olomoucko - jih

Celý název díla:

Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko - jih

Registrační list

Zadavatel
Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánu a stavebního řádu
Jeremenkova 40b
779 11 Olomouc

Zpracovatel
Ing. arch. Přemysl Ženčák
Kožušany 143, 783 75

 


Poslední změna 05. 09. 2016 08:12:47