Upozorňujeme na každoroční povinnost prokázat finanční způsobilost dopravce

17. 07. 2020

Upozorňujeme na každoroční povinnost prokázat finanční způsobilost dopravce. S ohledem na pandemii koronaviru je v letošním roce termín splnění prodloužen pro všechny dopravce do 30.9.2020 bez nutnosti žádat o odklad termínu.

Povinnost prokázání finanční způsobilosti se nevztahuje na přerušené živnosti.

Pokud jste v letošním roce již finanční způsobilost prokázali, případně žádost podali, považujte tuto informaci za bezpředmětnou.


Poslední změna 17. 07. 2020 07:55:26