Telefonní seznam » Odbor podpory řízení příspěvkových organizací

Ing. Miroslava Březinová
vedoucí odboru
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 889        m.brezinova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 903
Anna Juřenová
asistentka vedoucí odboru podpory řízení příspěvkových organizací
Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 866        a.jurenova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 902

oddělení podpory a centrálního nákupu

Ing. Lenka Havlíčková
vedoucí oddělení
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 892        l.havlickova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9p, kancelář: 916
Ing. Petr Manek
administrátor a metodik Portálu PO
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 298        p.manek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 905
Bc. Jaroslava Staňová
příprava, zadávání a kontrola centralizovaného zadávání veřejných zakázek
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 246        j.stanova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 916
Mgr. Libuše Stýskalová Ph.D.
koordinátor centrálních nákupů
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 125        l.styskalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 916
Ing. Naďa Bláhová
informační manažer pro oblast majetku
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 681        n.blahova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 904
Ing. Zbyněk Dokládal
administrace pasportizačních dat
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 658        z.dokladal@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 905
Zbyněk Korejtko
nakládání s movitým majetkem PO
oddělení podpory a centrálního nákupu, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 163        z.korejtko@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 904

oddělení ekonomického řízení a financování PO

Mgr. Iveta Kocourková
vedoucí oddělení
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 363        i.kocourkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 920
Bc. Ing. Anna Dostálová
metodická činnost pro PO
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 698        a.dostalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 920
Bc. Andrea Heinzová
rozpočtář pro oblast sociální
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 385        a.heinzova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 919
ing. Michaela Janovská
rozpočtář
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 361        m.janovska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 907
Ing. Irena Konůpková
rozpočtář – opravy a investice PO – oblast kultury, dopravy a zdravotnictví PO
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 364        i.konupkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 919
Ing. Zuzana Körmendyová
rozpočtář
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 558        z.kormendyova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 907
Ing. Vladimír Obhlídal
opravy a investice PO
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 544        v.obhlidal@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 919
Ing. Veronika Škodíková
rozpočtář
oddělení ekonomického řízení a financování PO, Odbor podpory řízení příspěvkových organizací
   585 508 360        v.skodikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 907
© Krajský úřad Olomouckého kraje