Kontakty » Odbor ekonomický

Mgr. Olga Fidrová MBA

vedoucí odboru
Odbor ekonomický
   585 508 502        o.fidrova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 525

Štěpánka Koubková

asistentka vedoucí odboru
Odbor ekonomický
   585 508 501        s.koubkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, patro 5 p., kancelář: 523

Ing. Petra Vítková

vedoucí oddělení rozpočtu a financování
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 503        p.vitkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 517

Ing. Petr Balabuch

rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 819        p.balabuch@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 423

Ing. Jana Balabuchová DiS.

rozpočtář a metodik dotací
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 525        j.balabuchova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 519

Ing. Vladimíra Drábková

referent dotací
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 504        v.drabkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 519

Ing. Oldřich Foret

rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 258        o.foret@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 423

Marcela Kučerová

rozpočet obcí Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 467        m.kucerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 411

Hana Kulhajová

rozpočet obcí Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 471        h.kulhajova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 411

Bc. Viktor Müller

referent pro technickou podporu GINIS
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 457        v.muller@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 439

Ing. Lenka Navrátilová

rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 442        l.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 519

Ilona Otáhalová

rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 506        i.otahalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 412

Jana Svozilová

rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 272        j.svozilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 439

Jaroslava Tomečková

rozpočet obcí Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 428        j.tomeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 412

Ing. Jiří Zbožínek

rozpočet obcí Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 468        j.zbozinek@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 411

RNDr. Vlasta Vaidová

vedoucí oddělení účetnictví a výkaznictví
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 512        v.vaidova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 507

Ing. Žaneta Adamová

účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 460        z.adamova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 406

Ing. Marie Císařová

účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 465        m.cisarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 422

Iveta Dadáková

účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací a vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 543        i.dadakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 435

Ing. Michaela Gregorová

vedení účetnictví KÚOK - DPH
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 160        m.gregorova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 404

Zdeňka Jahodová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 509        z.jahodova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, patro 4 NP, kancelář: 408

Zuzana Jedynaková

účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 461        z.jedynakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 407

Eva Joklová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 161        e.joklova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 515

Naděžda Krčová

účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 463        n.krcova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 406

Petra Kubešová

účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací a vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 367        p.kubesova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 435

Renata Loubalová

účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 469        r.loubalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 405

Věra Lýsková

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 508        v.lyskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 408

Miloš Machů

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 466        m.machu@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 409

Ing. Jiřina Musilová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 291        j.musilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 506

Dana Ošťádalová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 445        d.ostadalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 623

Mgr. Jiří Slepica

účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 459        j.slepica@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 405

Jana Smékalová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 470        j.smekalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 615

Helena Tabarová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 303        h.tabarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 409

Renáta Vávrová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 284        r.vavrova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 623

Ing. Lucie Voglová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 507        l.voglova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 404

Martin Vrána

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 539        m.vrana@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 515

Lenka Zádrapová

účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací a vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 352        l.zadrapova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 435