Telefonní seznam » Odbor ekonomický

Mgr. Olga Fidrová MBA
vedoucí odboru
Odbor ekonomický
   585 508 502        o.fidrova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 525
Bc. Marcela Látalová
asistentka vedoucí odboru
Odbor ekonomický
   585 508 501        m.latalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 523

oddělení rozpočtu a financování

Ing. Petra Vítková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 503        p.vitkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 517
Ing. Petr Balabuch
rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 819        p.balabuch@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 423
Ing. Jana Balabuchová DiS.
rozpočtář a metodik dotací
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 525        j.balabuchova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 519
Ing. Vladimíra Drábková
referent dotací
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 504        V.DRABKOVA@OLKRAJ.CZ
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 519
Ing. Oldřich Foret
rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 258        o.foret@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 423
Marcela Kučerová
rozpočet obcí Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 467        m.kucerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 411
Hana Kulhajová
rozpočet obcí Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 471        h.kulhajova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 411
Bc. Viktor Müller

oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 457        v.muller@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 439
Ing. Lenka Navrátilová
rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 442        l.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 519
Ilona Otáhalová
rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 506        i.otahalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 412
Jana Svozilová
rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 272        j.svozilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 439
Jaroslava Tomečková
rozpočet obcí Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 428        j.tomeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 412
Ing. Jiří Zbožínek
rozpočet obcí Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 468        j.zbozinek@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 411

oddělení účetnictví a výkaznictví

RNDr. Vlasta Vaidová
vedoucí oddělení účetnictví a výkaznictví
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 512        v.vaidova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 507
Jana Pečivová
vedení účetnictví, kontrola projektů
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 462        j.pecivova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 515
Ing. Žaneta Adamová
účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 460        z.adamova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 406
Ing. Marie Císařová
účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 465        m.cisarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 422
Iveta Dadáková
účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací a vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 543        i.dadakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 435
Ing. Michaela Gregorová
vedení účetnictví KÚOK - DPH
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 160        m.gregorova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 404
Zuzana Jedynaková
účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 461        z.jedynakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 407
Ing. Jana Jouklová Boháčová
účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 459        j.jouklova.bohacova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 405
Naděžda Krčová
účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 463        n.krcova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 406
Petra Kubešová
účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací a vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 367        p.kubesova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 435
Renata Loubalová
účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 469        r.loubalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 405
Věra Lýsková
vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 508        v.lyskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 408
Miloš Machů
vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 466        m.machu@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 409
Mgr. Pavla Magnová
vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 161        p.magnova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 407
Ing. Jiřina Musilová
vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 291        j.musilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 506
Dana Ošťádalová
vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 445        d.ostadalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 515
Jana Smékalová
vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 470        j.smekalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 623
Ing. Lucie Szekulicsová
vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 507        l.szekulicsova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 404
Helena Tabarová
vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 303        h.tabarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 409
Renáta Vávrová
vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 284        r.vavrova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 623
Martin Vrána
vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 161        m.vrana@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 407
Lenka Zádrapová
účetnictví a výkaznictví příspěvkových organizací a vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 352        l.zadrapova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 435
Ivana Žůrková
vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 509        i.zurkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 408
© Krajský úřad Olomouckého kraje