Telefonní seznam » Odbor zdravotnictví

Ing. Bohuslav Kolář MBA
vedoucí odboru
Odbor zdravotnictví
   585 508 858        b.kolar@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1121
Bc. Kristýna Zimáková
asistentka vedoucího odboru zdravotnictví
Odbor zdravotnictví
   585 508 859        k.zimakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1122
Ing. Pavel Vrbecký MBA
ekonom
Odbor zdravotnictví
   585 508 582        p.vrbecky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116
Mgr. Zuzana Starostová
protidrogový kordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575        z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116

oddělení správních činností ve zdravotnictví

Mgr. Pavel Hanák
vedoucí oddělení
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 227        p.hanak@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119
Olga Kalusová
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, administrace dotací, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 576        o.kalusova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119
Ing. Jana Kostelecká
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 577        j.kostelecka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1120
Sylva Ministrová
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 474        s.ministrova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1120
Magda Szymszová
referent pro Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 579        m.szymszova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1120
Mgr. Lenka Vilímovská
výběrová řízení na smlouvy se zdravotními pojišťovnami, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 573        l.vilimovska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1122A
Hana Zimáková
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 583        h.zimakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119

oddělení zdravotní péče

Mgr. Marcela Staníková
vedoucí oddělení
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 226        m.stanikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1111
Bc. Jiří Crhák
referent přezkoumávání lékařských posudků
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 665        j.crhak@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112
Bc. Eva Lindnerová
referent pro řešení stížností
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 683        e.lindnerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112
Bc. Anna Polcrová
referent finančních úhrad
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 229        a.polcrova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112
Ing. Gabriela Radilová Vorlová
referent finančních úhrad
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 578        g.radilova.vorlova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112
Alena Rozsívalová
referent odborných agend
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 581        a.rozsivalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1111
Iveta Stránská
zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 224        i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112
© Krajský úřad Olomouckého kraje