Telefonní seznam » Odbor zdravotnictví

Ing. Bohuslav Kolář MBA, LL.M.

vedoucí odboru
Odbor zdravotnictví
   585 508 858        b.kolar@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1121

Ing. Kristýna Zimáková

asistentka vedoucího odboru zdravotnictví
Odbor zdravotnictví
   585 508 859        k.zimakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1122

Ing. Pavel Vrbecký MBA

ekonom
Odbor zdravotnictví
   585 508 582        p.vrbecky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116

Mgr. Zuzana Starostová

protidrogový kordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575        z.starostova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116

Mgr. Pavel Hanák

vedoucí oddělení
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 227        p.hanak@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119

Olga Kalusová

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, administrace dotací, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 576        o.kalusova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119

Ing. Jana Kostelecká

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 577        j.kostelecka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1120

Sylva Ministrová

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 474        s.ministrova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1120

Bc. Marek Puszkailer DiS.

referent pro Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb oddělení správních činností ve zdravotnictví na odboru zdravotnictví
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 579        m.puszkailer@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1120

Mgr. Lenka Vilímovská

výběrová řízení na smlouvy se zdravotními pojišťovnami, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 573        l.vilimovska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1122A

Hana Zimáková

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 583        h.zimakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119

Mgr. Marcela Staníková

vedoucí oddělení
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 226        m.stanikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1111

Mgr. Jiří Crhák

referent přezkoumávání lékařských posudků
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 665        j.crhak@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112

Bc. Ivana Debnárová DiS.

Referent finančních úhrad oddělení zdravotní péče na odboru zdravotnictví
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 229        i.debnarova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, patro 11 p., kancelář: 1112

Ing. Bc. Zuzana Němcová DiS.

Referent finančních úhrad oddělení zdravotní péče na odboru zdravotnictví
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 578        z.nemcova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, patro 11 p., kancelář: 1112

Alena Rozsívalová

referent odborných agend
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 581        a.rozsivalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1111

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 224        i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112