Telefonní seznam » Odbor kancelář hejtmana

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 804        l.nice@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 825
Štěpánka Sedlářová
asistentka vedoucího odboru
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 803        s.sedlarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 823
Bc. Květoslava Dvořáková
ekonom odboru
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 883        k.dvorakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 908
Bc. Eva Knajblová
manažer komunikace, komunikace s médii, redakční činnost
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 454, 725 788 289        e.knajblova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 907
Mgr. Jana Nováková
tajemník 1. náměstka
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 166        j.novakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 921

oddělení organizační

Bc. Taťána Vyhnálková
vedoucí oddělení
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 533        t.vyhnalkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 817
Jana Adamíková
asistentka neuvolněného náměstka hejtmana Ing. Petra Vrány
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 876        j.adamikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 247
Mgr. Veronika Dresslerová DiS.
webové stránky Rady a Zastupitelstva, programy jednání
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 826        v.dresslerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 815
Jolana Dulovczová
organizační pracovník agendy Komisí ROK a Výborů ZOK
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 825        j.dulovczova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 819
Božena Gewiesová
asistentka náměstka hejtmana Ing. Milana Klimeše
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 849        b.gewiesova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 822
Ing. Pavla Kalábová
záštity, logo a znak kraje, AKČR, ÚRR
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 884        p.kalabova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 816
Bc. Martina Křemínská
asistentka hejtmana Ladislava Oklešťka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 847        m.kreminska@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 917
Yvona Ponikelská
asistentka 3. náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Horáka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 286        y.ponikelska@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 438
Mgr. Aneta Seidlová
usnesení a podkladové materiály Rady a Zastupitelstva
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 816        an.seidlova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 819
Hana Stránská
asistentka 2. náměstka hejtmana Ing. Jana Zahradníčka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 845        h.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 522
Mgr. Jana Váňová
asistentka náměstka hejtmana Bc. Pavla Šoltyse
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 821        j.vanova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 622
Kristýna Vystrčilová
asistentka neuvolněných členů rady
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 294        k.vystrcilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 345
Hana Meidlová
asistentka náměstka hejtmana Ladislava Hynka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 823        h.meidlova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 344
Sylvie Foukalová
asistentka 1. náměstka hejtmana Mgr. Jiřího Zemánka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 149        s.foukalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 921
Veronika Humpolíčková DiS.
usnesení Rady a Zastupitelstva, kontrola usnesení
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 827        v.humpolickova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 815
Bc. Monika Šťávová
asistentka hejtmana Ladislava Oklešťka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 887        m.stavova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 917

oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů

Mgr. Radek Stojan
vedoucí oddělení
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 251        r.stojan@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 433
Mgr. Michaela Klímová
webové stránky, měsíčník Olomoucký kraj, redakční činnost, fotodokumentace
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 831        m.klimova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 806
Mgr. Alena Šmerdová
koordinační a propagační referent
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 828        a.smerdova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 806
Ondřej Svoboda DiS.
obce, grafika
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 830        o.svoboda@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 807
Bc. Barbora Svobodová
sociální sítě a redakční činnost
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 843        b.svobodova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 907
Bc. Jana Svobodová
propagační materiály
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 285        j.svobodova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 807
Bc. Tomáš Weber
projektový pracovník, strategické dokumenty, Seniorské cestování, Olomouc region Card
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 331        t.weber@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 434
Mgr. David Záleský
mezinárodní spolupráce
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 215        d.zalesky@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 431
Bc. Martina Žalmánková
koordinační a propagační referent
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 865        m.zalmankova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 441
Pavlína Zatloukalová
koordinační a propagační referent
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 885        p.zatloukalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 908

oddělení krizového řízení

Mgr. Alena Hložková
vedoucí oddělení, Bezpečnostní rada Olomouckého kraje, Povodňová komise Olomouckého kraje, krizové řízení a havarijní plánování
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 829        a.hlozkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 625
Lucie Calábková
oblast dotací
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 247, 725 409 079        l.calabkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 617
Marek Koutný
metodická pomoc obcím, hospodářská opatření pro krizové stavy
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 820        m.koutny@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 617
Bc. Irena Krmášková DiS.
referent pro hospodářské opatření pro krizové stavy
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 232        i.krmaskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 619
Blanka Procházková
příspěvky do rozpočtu obcí, ekonomická agenda
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 248        b.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 619
Mgr. Bc. Milada Udvorková

oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 223        m.udvorkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 617
© Krajský úřad Olomouckého kraje