Kontakty » Odbor kancelář hejtmana

Ing. Luděk Niče

vedoucí odboru
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 804        l.nice@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 825

Štěpánka Sedlářová

asistentka vedoucího odboru
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 803        s.sedlarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 823

Bc. Květoslava Dvořáková

ekonom odboru
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 883        k.dvorakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 908

Bc. Eva Knajblová

manažer komunikace, komunikace s médii, redakční činnost
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 454, 725 788 289        e.knajblova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 907

Bc. Kamila Navrátilová

tajemník hejtmana
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 280        k.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9, kancelář: 915

Mgr. Alena Šmerdová

manažer produkce
Odbor kancelář hejtmana
   585 508 828        a.smerdova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 221

Bc. Taťána Vyhnálková

vedoucí oddělení
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 533        t.vyhnalkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 817

Jana Adamíková

asistentka náměstka hejtmana Michala Záchy, DiS.
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 876        j.adamikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 247

Bc. Hana Czmerová

zastupující asistentka Ing. Bc. Milady Sokolové, uvolněné členky zastupitelstva, a MUDr. Ivo Mareše, MBA, neuvolněného člena rady
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 294        h.czmerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 340

Mgr. Veronika Dresslerová DiS.

webové stránky Rady a Zastupitelstva, programy jednání
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 826        v.dresslerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.p, kancelář: 815

Sylvie Foukalová

asistentka hejtmana Ing. Josefa Suchánka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 887        s.foukalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 917

Božena Gewiesová

asistentka uvolněného člena rady Ing. et Ing. Martina Šmídy
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 849        b.gewiesova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 822

Ing. Pavla Kalábová

záštity, logo a znak kraje, AKČR, ÚRR
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 884        p.kalabova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 816

Alžběta Kočírková DiS.

kontrola usnesení Rady a Zastupitelstva
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 827        a.kocirkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 815

Bc. Marcela Látalová

asistentka náměstka hejtmana Ing. Jana Šafaříka, MBA
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 821        m.latalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 622

Yvona Ponikelská

asistentka 2. náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Horáka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 286        y.ponikelska@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 438

Bc. Iveta Schwarz DiS.

asistentka uvolněného člena rady RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 823        i.schwarz@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 342

Eva Schwarzová

asistentka uvolněné členky rady Ing. Zdeňky Dvořákové Kocourkové
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 845        e.schwarzova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 5.NP, kancelář: 522

Mgr. Aneta Seidlová

usnesení a podkladové materiály Rady a Zastupitelstva
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 816        an.seidlova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 819

Ing. Monika Smičková

organizační pracovník agendy Komisí ROK a Výborů ZOK
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 825        m.smickova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8.NP, kancelář: 819

Hana Stránská

asistentka 1. náměstka hejtmana Mgr. Ivo Slavotínka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 149        h.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 921

Kristýna Vystrčilová

asistentka neuvolněného člena rady Bc. Jana Žůrka
oddělení organizační, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 880        k.vystrcilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 340

Mgr. Josef Tetera

vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 251        j.tetera@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 433

Mgr. Michaela Klímová

webové stránky, měsíčník Olomoucký kraj, redakční činnost, fotodokumentace
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 831        m.klimova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 806

Mgr. Petra Laštůvková

referent mediální komunikace
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 844        p.lastuvkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4 NP, kancelář: 432

Mgr. Pavla Magnová

koordinátor a propagační referent
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 511        p.magnova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 908

Bc. Hedvika Součková

projektový referent pro oblast cestovního ruchu
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 865        h.souckova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 441

Mgr. Daniela Šulová

referent zahraničních vztahů
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 211        d.sulova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4.NP, kancelář: 431

Ondřej Svoboda DiS.

obce, grafika
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 830        o.svoboda@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 807

Bc. Jana Svobodová

propagační materiály
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 285        j.svobodova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 8NP, kancelář: 807

Bc. Barbora Svobodová

sociální sítě a redakční činnost
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 843        b.svobodova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 9.NP, kancelář: 907

Bc. Tomáš Weber

projektový pracovník, strategické dokumenty, Seniorské cestování, Olomouc region Card
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 331        t.weber@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 434

Mgr. David Záleský

mezinárodní spolupráce
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 215        d.zalesky@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 4NP, kancelář: 431

Pavlína Zatloukalová

koordinační a propagační referent
oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 885        p.zatloukalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 222

Mgr. Alena Hložková

vedoucí oddělení, Bezpečnostní rada Olomouckého kraje, Povodňová komise Olomouckého kraje, krizové řízení a havarijní plánování
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 829        a.hlozkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 625

Lucie Calábková

oblast dotací
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 247, 725 409 079        l.calabkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 617

Ing. Radoslav Kosek

referent pro obranné plánování
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 820        r.kosek@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 617

Bc. Irena Krmášková DiS.

referent pro hospodářské opatření pro krizové stavy
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 232        i.krmaskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 619

Blanka Procházková

příspěvky do rozpočtu obcí, ekonomická agenda
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 248        b.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 619

Mgr. Bc. Milada Udvorková

referent krizového řízení, bezpečnostní ředitel kraje
oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana
   585 508 223        m.udvorkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 6.NP, kancelář: 617