Sportovec Olomouckého kraje

Soubor typu docxNominační list_Sportovec Olomouckého kraje(19,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPravidla ocenění za přínos v oblasti sportu-Sportovec OK(26,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxSouhlas_Sportovec_Olomouckého_kraje_2022(101,8 kB)stáhnout

Olomoucký kraj vyzývá k zasílání návrhů na udělení

Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti sportu za rok 2022 – Sportovec Olomouckého kraje 2022

Olomoucký kraj vyzývá k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti sportu za rok 2022 – Sportovec Olomouckého kraje 2022 v následujících kategoriích:

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC

NEJLEPŠÍ DRUŽSTVO

NEJLEPŠÍ JUNIOR

NEJLEPŠÍ JUNIORSKÉ DRUŽSTVO

NEJLEPŠÍ TRENÉR

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÁ SPORTOVKYNĚ

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE – na tuto cenu může být nominován aktivní, případně bývalý významný sportovec či trenér, který působil v některém ze sportovních klubů se sídlem v Olomouckém kraji a dosáhl výjimečných úspěchů na mezinárodním poli
a významně tak reprezentoval nejen Českou republiku, ale i Olomoucký kraj.

ČESTNÁ CENA – na tuto cenu může být nominována osobnost, která významným způsobem přispěla k rozvoji tělovýchovy a sportu v některém ze sportovních klubů v Olomouckém kraji.

Návrhy na ocenění v jednotlivých  kategoriích mohou podávat právnické i fyzické osoby v termínu 1. 12. – 31. 12. 2022 písemnou formou na adresu: 

OLOMOUCKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor sportu, kultury a památkové péče

Jeremenkova 40a

779 00 Olomouc

Žádosti lze podat také elektronickou cestou na adresu:

e-mail  posta@olkraj.cz

nebo

e-mail olks@cuscz.cz  

nebo

datovou schránkou

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sportu, kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc; ID datové schránky: qiabfmf,

nebo

Olomoucká krajská organizace ČUS, Na střelnici 1337/41, 779 00, Olomouc,
ID datové schránky: u8t2r2r.

U zasílaných žádostí je rozhodující datum doručení žádosti.

V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, tj. vedle jména a příjmení také telefonický
a emailový kontakt, adresu bydliště nebo pracoviště a zejména charakteristiku jejího přínosu v oblasti sportu pro Olomoucký kraj.

V případě, že se jedná o návrh na ocenění družstva, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci zástupce/ kontaktní osoby/ statutárního zástupce nominovaného družstva, tj. vedle jména a příjmení také telefonický a emailový kontakt, na tuto osobu a zejména charakteristiku úspěchu tohoto družstva.

O udělení cen rozhodne na základě vyhodnocení obdržených návrhů Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

Výzva k hlasování o udělení „Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti sportu za rok 2022 – Sportovec Olomouckého kraje 2022“ bude zveřejněna včetně všech potřebných informací na webu CenyKraje.cz.

Kontakty

Mgr. Romana Holubová

referent dotací, olympiády dětí a mládeže
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 607 r.holubova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 920

Předchozí ročníky

Soubor typu pdfSportovec Olomouckého kraje 2004(327,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSportovec Olomouckého kraje 2003(338,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSportovec Olomouckého kraje 2002(333,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSportovec Olomouckého kraje 2001(335 kB)stáhnout


Poslední změna 24. 11. 2022 08:15:42