Regionální stálá konference bude jednat příští týden v Olomouci

10. 01. 2019

V Olomouci se v úterý 15. ledna 2019 uskuteční v pořadí již čtrnácté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a dalších organizací z našeho regionu se sejdou poprvé v novém složení po volbách do obecních zastupitelstev a budou také volit místopředsedu konference.

Další body programu se budou týkat schválení aktualizace seznamu projektových námětů Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji, aktuálních informací z přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, přípravy na nové programové období EU po roce 2020 a Národního investičního plánu. Účastníci budou diskutovat o výstupech 11. zasedání Národní stálé konference a tématech následného 12. zasedání Národní stálé konference, které se uskuteční dne 28. 2. 2019 v Praze.    

Čtrnácté zasedání RSK OK se uskuteční Clarion Congres Hotel Olomouc pod vedením předsedy RSK OK a hejtmana Olomouckého kraje pana Ladislava Oklešťka.


Poslední změna 10. 01. 2019 13:58:28

© Krajský úřad Olomouckého kraje