Průkaz pro osoby s PAS

24. 07. 2019

Na základě Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodin  vyhotovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s dalšími aktéry průkazy, jejichž účelem je pomoci osobám s PAS při komunikaci na úřadech, ve zdravotnických zařízeních a v dalších zátěžových situacích.

Osoby s PAS mohou průkazy obdržet od svých registrujících praktických lékařů, kterým byly distribuovány prostřednictví odborných lékařských společností.

V případě potřeby se všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost mohou obrátit s žádostí o zaslání průkazů pro osoby s PAS na odbor zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje, p. Alenu Rozsívalovou, tel.: 585 508 581, e-mail: a.rozsivalova@olkraj.cz.

Podrobné informace o průkazu pro osoby s PAS jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/autismus_3707_3.html.

 

 


Poslední změna 24. 07. 2019 10:12:06

© Krajský úřad Olomouckého kraje