PROVOZ ÚŘADU OD 20.4.2020

17. 04. 2020

INFRORMACE PRO VEŘEJNOST O ZAJIŠTĚNÍ CHODU
KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 20. 4. 2020

 

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a doporučení Ministerstva vnitra ČR v souvislosti se zamezením šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 přijímá Krajský úřad Olomouckého kraje s účinností od 20. 4. 2020 následující opatření organizačního a technického charakteru. Cílem všech opatření je ochrana a prevence zaměstnanců i veřejnosti před tímto onemocněním. Níže uvedená opatření platí až do odvolání.

 

1. PROVOZNÍ DOBA ÚŘADU

Od pondělí 20. dubna 2020 je provozní doba Krajského úřadu Olomouckého kraje následující:

Pondělí

8:00 až 17:00 hod

Úterý

8:00 až 15:00 hod

Středa

8:00 až 17:00 hod

Čtvrtek

8:00 až 14:00 hod

Pátek

8:00 až 14:00 hod

 

2. MINIMALIZACE OSOBNÍHO KONTAKTU

Upřednostňuje se písemný, elektronický či telefonický kontakt s veřejností před kontaktem osobním. Zaměstnanci úřadu jsou dostupní na kontaktech uvedených
v telefonním seznamu zde https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam.html.

Je-li osobní vyřízení záležitosti nezbytné, doporučuje vedení úřadu předem s konkrétním zaměstnancem dohodnout termín osobního setkání.

Platí zákaz pořádání hromadných akcí v prostorách úřadu.

Pronájem zasedacích místností je pozastaven.

Kantýna v přízemí budovy Jeremenkova 40a je pro veřejnost uzavřena.

 

3. TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje funguje v plném rozsahu, klienti mohou své záležitosti osobně vyřizovat na obvyklých místech.

Místem pro přijímání veškerých dokumentů je podatelna v přízemí budovy Jeremenkova 40a.

Osobní kontakt mezi zaměstnanci a veřejností v prostorách úřadu je upraven takto:

  • všechny osoby musí používat ochranné prostředky dýchacích cest (tj. nos
    a ústa mít zakryté rouškou či jiným, prostředkem bránícím šíření kapének),

  • během vyřizování záležitostí v prostorách úřadu je nutno dodržovat vzdálenost alespoň 2 metry od dalších osob,

  • v prostorách úřadu se může veřejnost pohybovat pouze za doprovodu zaměstnanců,

  • v prostorách úřadu jsou umístěny prostředky pro dezinfekci rukou,

  • veřejnost nebude vpouštěna do prostoru kantýny v budově Jeremenkova 40a.


Poslední změna 17. 04. 2020 15:02:29