Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2017 (příjem žádostí 3.4. - 11.5.)

Cílem dotačního programu je podpora pravidelné i příležitostné činnosti právnických a fyzických osob realizujících činnost v oblastech tělovýchovy, rekreačního sportu včetně sportu handicapovaných, volnočasových a zájmových aktivit všech věkových kategorií v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Z dotačního programu je možné žádat finanční podporu zejména na činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti volného času a rozvoj pravidelných (celoroční činnost) i příležitostných (jednotlivé akce) volnočasových aktivit obyvatel regionu se zaměřením na tělovýchovu, rekreační sport včetně sportu handicapovaných a činnost různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií, činnost dětských a mládežnických organizací a spolků, podpora účasti a pořádání významných soutěží, výstav a přehlídek v oblasti volného času.

Žadatelem v dotačním programu nemohou být obce, hasiči (fyzické osoby), spolky a pobočné spolky hasičů Olomouckého kraje z důvodu možnosti čerpat dotace z dotačního programu „Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2017“, příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem, obcemi, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dobrovolnými svazky obcí,žadatelé, kteří žádali v dotačním programu „Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017“.

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(577,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje(397,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám(290,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost právnickým osobám(290,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzické osobě podnikateli(289,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzické osobě podnikateli(291,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 6 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost fyzické osobě nepodnikateli(276,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 7 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci fyzické osobě nepodnikateli(280,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 8 - Čestné prohlášení žadatele o nezměněné identifikaci(32,7 kB)stáhnout
Soubor typu docPříloha č. 9 - Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis(69 kB)stáhnout

Kontakty, , patro , kancelář:


Poslední změna 04. 05. 2017 12:46:26