Program Kultura v rámci finančního mechanismu EHP bude slavnostně zahájen v Praze

30. 04. 2019

Cílem Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru 2014-2021 je přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilovat bilaterální vztahy mezi donorskými státy (tj. Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem) a příjemci finanční výpomoci. Dne 28. května bude v Praze slavnostně zahájen program Kultura, který v následujících letech podpoří projekty českých subjektů v částce 28 miliónů eur. Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo financí, partnery programu jsou Ministerstvo kultury a Institut umění - Divadelní ústav. V programu Kultura bude prostřednictvím větších grantů (max. 1,5 milionu eur) podpořena ochrana a obnova movitého a nemovitého kulturního dědictví, a to včetně strategií pro jeho dlouhodobé využití. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá v měsíci červnu t. r.  O rok později bude vyhlášena druhá výzva, která se prostřednictvím menších grantů (max. 250 tisíc eur) zaměří na oživení a inovativní využití kulturního dědictví. V oblasti současného umění budou vyhlášeny nejméně dvě výzvy na podporu kvalitní a původní umělecké tvorby a její prezentaci v rámci scénického umění, vizuálního umění a literatury, podpořeny budou projekty s grantem ve výši 50 - 200 tisíc eur.  Program Kultura podpoří také oblast umělecké kritiky a budování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem. Nejméně jedna výzva bude vyhlášena samostatně pro každou oblast na projekty s grantem ve výši 10 - 50 tisíc eur.

Bližší program zahajovací konference programu Kultura je k dispozici zde a registrovat se můžete prostřednictvím formuláře.

V pondělí 27. května odpoledne proběhne v Národním technickém muzeu v Praze kontaktní seminář pro oblast kulturního dědictví. Cílem tohoto semináře je zprostředkovat první setkání mezi českými žadateli o grant a potenciálními partnery z donorských zemí a podpořit tak bilaterální spolupráci v oblasti kulturního dědictví. Více informací o této akci naleznete zde.


Poslední změna 30. 04. 2019 15:23:57

© Krajský úřad Olomouckého kraje