Příspěvkové organizace dostanou více peněz na investice

28. 12. 2018

Zhruba 1,4 miliardy korun dostanou příští rok příspěvkové organizace Olomouckého kraje například na dokončení rozpracovaných a zahájení nových investičních akcí. Vyplývá to z nově schváleného krajského rozpočtu. Prostředky na rozvoj „příspěvkovek“ tak oproti roku 2018 narostou.

„Další příjemnou novinkou bude navýšení platů zaměstnanců našich příspěvkových organizací, které už schválila vláda,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Kromě investičních záměrů, jako jsou modernizace budov a jejich rozšíření budou moci ředitelé příspěvkových organizací využít krajské peníze také na běžné provozní výlohy. „Na opatření drobného investičního majetku půjde z krajského rozpočtu 53 miliónů korun. Součástí schválených výdajů je také částka na nákup dovybavení domovů mládeže a pořízení vozidel v celkové částce kolem 20 miliónů korun,“ dodala Miroslava Březinová z Odboru podpory řízení příspěvkových organizací krajského úřadu.

Olomoucký kraj zajišťuje činnost 146 příspěvkových organizací, které působí v oblasti dopravy, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních věcí. Mezi největší patří zdravotnická záchranná služba, správa silnic, koordinátor integrovaného dopravního systému nebo vědecká knihovna či olomoucké vlastivědné muzeum.

Příspěvkové organizace dostanou více peněz na investice


Poslední změna 28. 12. 2018 14:28:33

© Krajský úřad Olomouckého kraje