Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

14. 02. 2022

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 14. 2. 2022. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve středu 2. 2. 2022. Průběh přípravy zasedání je možné sledovat již od 31. 1. 2022 v aplikaci Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

 

Program minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schválené materiály z minulého zasedání naleznete zde. Audiovizuální záznam minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje je zveřejněn v Archivu online přenosů zasedání ZOK, který naleznete zde.

 

Materiály v podobě po schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 14. 2. 2022 budou k dispozici nejpozději 2. 3. 2023. Schválené materiály, a to včetně čísla přijatého usnesení, naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.


Poslední změna 29. 12. 2021 14:18:25