Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

13. 12. 2021

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 13. 12. 2021. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve středu 1. 12. 2021. Průběh přípravy zasedání je možné sledovat již od 26. 11. 2021 v aplikaci Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

 

Program minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schválené materiály z minulého zasedání naleznete zde. Audiovizuální záznam minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje je zveřejněn v Archivu online přenosů zasedání ZOK, který naleznete zde.

 

Materiály v podobě po schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 13. 12. 2021 budou k dispozici nejpozději 29. 12. 2021. Schválené materiály, a to včetně čísla přijatého usnesení, naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.


Poslední změna 04. 10. 2021 14:55:54