Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

21. 09. 2020

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 21. 9. 2020. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve středu 9. 9. 2020. Průběh přípravy zasedání je možné sledovat již od 4. 9. 2020 v aplikaci Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

 

Program minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schválené materiály z minulého zasedání naleznete zde.
Audiovizuální záznam minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje je zveřejněn v Archivu online přenosů zasedání ZOK, který naleznete zde.

 

Materiály v podobě po schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 21. 9. 2020 budou k dispozici nejpozději 7. 10. 2020. Schválené materiály, a to včetně čísla přijatého usnesení, naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.

 


Poslední změna 03. 07. 2020 11:37:11