Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

17. 02. 2020

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 17. 2. 2020. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve čtvrtek 6. 2. 2020.

Program minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schválené materiály z minulého zasedání naleznete zde.

Veřejnost má možnost seznámit se s podkladovými materiály pro jednání už v době přípravy zasedání, a to průběžně od 31. 1. 2020 pomocí aplikace Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

Materiály v podobě po schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 17. 2. 2020 budou k dispozici nejpozději 4. 3. 2020. Schválené materiály, a to včetně čísla přijatého usnesení, naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.


Poslední změna 02. 01. 2020 07:42:13