Poslední hrnčíři v Lošticích

18. 02. 2021

Hrnčířské řemeslo má v Lošticích dlouholetou tradici. Největší slávy dosáhli hrnčíři v 15.–16. století svou unikátní keramikou se specifickými puchýřky. Keramická produkce však pokračovala až do první třetiny 20. století. S posledními hrnčíři a kamnáři se seznámíte v krátkých medailoncích a prohlédnete si i některé jejich výrobky. Výstava je připravena ze sbírek Havelkova muzea v Lošticích a doplňuje tak novou expozici věnovanou loštickým pohárům a zdejšímu hrnčířství.

V současné době probíhá výstava on-line, a to na webových stránkách a Facebooku Vlastivědného muzea v Šumperku.

Poslední hrnčíři v Lošticích


Poslední změna 21. 02. 2021 13:04:23