Pokyny k mezitímním účetním závěrkám roku 2021

04. 01. 2021

Termíny

pro předkládání mezitímních účetních závěrek

příspěvkových organizací v roce 2021

 

Pokyny k předkládání mezitímních účetních závěrek ve formě výkazů se týkají všech příspěvkových organizací – zřizovatelem územně samosprávný celek (obec), zřizovatelem Olomoucký kraj.

Pokyny pro sestavení účetní závěrky k 31. prosinci 2021 budou vydány samostatným pokynem.

 

za I. čtvrtletí

mezitímní účetní závěrka sestavená k 31. 3. 2021

  • na Krajský úřad Olomouckého kraje:

nejpozději do čtvrtka 15. dubna 2021

- VÚJ, která předává PAP + 5 dní

  • do Centrálního systému účetních informací státu:

nejpozději do úterý 20. dubna 2021

- VÚJ, která předává PAP + 5 dní

 

za II. čtvrtletí

mezitímní účetní závěrka sestavená k 30. 6. 2021

  • na Krajský úřad Olomouckého kraje:

nejpozději do středy 14. července 2021

- VÚJ, která předává PAP + 5 dní

  • do Centrálního systému účetních informací státu:

nejpozději do úterý 20. července 2021

- VÚJ, která předává PAP + 5 dní

 

 

za III. čtvrtletí

mezitímní účetní závěrka sestavená k 30. 9. 2021

  • na Krajský úřad Olomouckého kraje:

nejpozději do čtvrtka 14. října 2021

- VÚJ, která předává PAP + 5 dní

  • do Centrálního systému účetních informací státu:

nejpozději do středy 20. října 2021

- VÚJ, která předává PAP + 5 dní

 

 

Při elektronickém přenosu dat příspěvkových organizací musí být výstup uskutečněn v souladu s pokynem „Rozhraní pro komunikaci s automatem WinVYK“ a výkazy musí být odeslány ve formátu XML v Kč s přesností na 2 desetinná místa na adresu automatu:

pro neškolské PO - vyk.oe@olkraj.cz

pro školské PO – vyk.osmt@olkraj.cz

 

Kontaktní osobou pro neškolské příspěvkové organizace je:

Ing. Marie Císařová

Telefon: 585 508 465, e-mail: m.cisarova@olkraj.cz

Kancelář č. 422, IV. podlaží, Krajský úřad Olomouckého kraje (hlavní budova)

 

Kontaktní osobou pro školské příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem jsou pro:

Okres Olomouc, Jeseník, Přerov:

Ing. Marie Císařová, tel: 585 508 465, e-mail: m.cisarova@olkraj.cz

Okres Šumperk:

Petra Kubešová, tel: 585 508 367, e-mail: p.kubesova@olkraj.cz

Kancelář č. 435, IV. podlaží, Krajský úřad Olomouckého kraje (hlavní budova)

 

Okres Prostějov:

Lenka Zádrapová, tel: 585 508 352, e-mail: l.zadrapova@olkraj.cz

Kancelář č. 435, IV. podlaží, Krajský úřad Olomouckého kraje (hlavní budova)

 

Kontaktní osobou pro školské příspěvkové organizace zřízené obcemi jsou pro:

Pověřené obce Olomouc, Šternberk, Uničov, Šumperk:

Iveta Dadáková, tel: 585 508 543, e-mail: i.dadakova@olkraj.cz

Kancelář č. 435, IV. podlaží, Krajský úřad Olomouckého kraje (hlavní budova)

 

Pověřené obce Prostějov, Konice, Jeseník, Litovel:

Petra Kubešová, tel: 585 508 367, e-mail: p.kubesova@olkraj.cz

 

Pověřené obce Přerov, Hranice, Lipník, Mohelnice, Zábřeh:

Lenka Zádrapová, tel: 585 508 352, e-mail: l.zadrapova@olkraj.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 02. 01. 2021

RNDr. Vlasta Vaidová

vedoucí oddělení účetnictví a výkaznictví

odboru ekonomického


Poslední změna 04. 01. 2021 07:41:48