Pokutové bloky

Kontakty

Mgr. Kateřina Přidalová
řízení o porušení rozpočtové kázně, daňové řízení
Odbor kontroly
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení
   585 508 513 k.pridalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1501


Poslední změna 04. 04. 2017 08:18:11

© Krajský úřad Olomouckého kraje