PENB pro budovy v majetku Olomouckého kraje

 Olomoucký kraj, jako vlastník budov, které jsou užívány orgánem veřejné moci splnil novou povinnost dle § 7a, odst.(1) písm. b) a nechal v roce 2013 zpracovat PENB ke všem budovám s energeticky vztažnou plochou (EVP) nad 500m2 a v roce 2015 k menším budovám s EVP od 250 m2 do 500m2 .

Zpracováním PENB ke všem budovám nad 250m2 splnil Olomoucký kraj nejen zákonem stanovenou povinnost, ale také získal informace o skutečném stavu energetické náročnosti svých budov. Z dosažených údajů je zřejmé, že u budov s EVP nad 500m2  připadá největší podíl, tj. 43% na nehospodárné budovy v energetické třídě E. Budovy, které splňují parametry pro úsporné budovy a lepší, energetická třída A – C tvoří pouze cca 10% z celkového počtu 286 auditovaných budov. U budov s EVP od 250 – 500m2 tvoří nehospodárné budovy v energetické třídě E také největší podíl, ale jen 28% z celkového počtu 74 auditovaných budov. Úsporné budovy A-C tvoří u těchto menších budov 16% z celkových 74 budov. Dosažené výsledky jsou využívány Olomouckým krajem na plánování investičních akcí na energeticky úsporná opatření.

 


Poslední změna 15. 12. 2015 18:39:15