Odborné metodické kabinety

19. 02. 2019

Erudovaní pedagogové a experti ze zaměstnavatelské sféry vytváří již rok centra odborné a metodické podpory pro pedagogy odborných předmětů na středních a vyšších odborných školách v Olomouckém kraji s cílem zkvalitnění odborné výuky a zvýšení zájmu žáků a veřejnosti o technické vzdělávání.
Celkem 15 krajských metodických kabinetů (KMK) bylo zřízeno v rámci realizace projektu na implementaci krajského akčního plánu vzdělávání začátkem roku 2018 a už se mají čím pochlubit. Zatímco v prvním období realizace probíhala setkání k nastavení fungování kabinetů a ke stanovení jejich cílů a úkolů, v druhé polovině roku 2018 se již naplno rozběhla činnost KMK. Členové KMK se pravidelně setkávají na pracovních jednáních, sestavují odborné lektorské týmy, připravují pro pedagogy semináře, akce ke sdílení dobré praxe, diskusní panely, modulové výukové jednotky. Kromě toho vyhodnocují výukové materiály vytvořené v OP VK a připravují e-knihovnu s doporučenou odbornou literaturou.
Pedagogické veřejnosti se KMK představily na setkání v Technologické hale SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79 dne 21. září 2018.
„Bylo to velmi zajímavé setkání, vnímal jsem na něm nadšení škol nadále se modernizovat, zvyšovat kvaltu svého vzdělávání a tím pádem získat své žáky. Trh práce neustále hledá nové žáky technických a přírodovědných oborů. Takže uplatnitelnost těchto žáků je stoprocentní a jsem rád, že jsou za námi doby, kdy v technických odvětvích byly nízké platy. Dnes už zaměstnavatelé žákům dopředu oznamují, za jakých podmínek, i těch platových, budou u nich v budoucnu pracovat,“ pochvaloval si akci vedoucí odboru školství a mládeže Olomouckého kraje Miroslav Gajdůšek.
Aktuálně se pracovní setkání zástupců všech KMK uskutečnilo 28. 1. 2019 tamtéž. Na programu jednání bylo zhodnocení činnosti v uplynulém roce 2018 a informace o plánovaných aktivitách.
V roce 2019 se KMK zaměří se na shromažďování informací o nově zaváděných formách a metodách výuky k podpoře gramotností (matematická, digitální a čtenářská) a jejich uplatnění především ve vzdělávání. Dále ve spolupráci s odborníky z praxe a dalšími zástupci zaměstnavatelů budou vytvářet přehledy o aktuálních novinkách v příslušném oboru a inovačních trendech používaných technologií a jejich následné šíření do odborného vzdělávání škol. Dále budou KMK připravovat vhodná témata a scénáře pro natáčení webinářů a vzorových výukových jednotek a sestavovat přehled doporučené odborné literatury a e-knih. Nejpozději od března 2019 bude spuštěna veřejná prezentace výstupů KMK na projektovém portálu www.ikap.cz. Zde najdete také kompletní přehled jednotlivých kabinetů stejně jako v příloze.

img-20180409-113039.jpg
img-20180409-113055.jpg
img-20180618-092253.jpg
img-20180618-092329.jpg
img-20180618-092343.jpg
img-kmk-1.jpg
Soubor typu pdfPřehled metodických kabinetů(351,8 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 02. 2019 10:57:56

© Krajský úřad Olomouckého kraje