Neziskové organizace na Hanáckém farmářském trhu 2018

03. 12. 2018

Tato sobotní akce na olomouckém Horním náměstí nabízí od dubna do října prodej místních potravin, zeleniny, květin i bylinek a řemeslných výrobků.  K nim se již tradičně přidává vždy jedna nezisková organizace s propagací své činnosti případně i s benefičním prodejem. Letos návštěvníky trhu zaujali: Pomocné ruce Olomouc z.s., sociální družstva Stabilita a  Ergones, Klíč-centrum sociálních služeb, Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s. a KAPPA-HELP, z.s. Přerov.

"Abychom se přiblížili duchu trhů, vedle šíření letáků a seznámení návštěvníků trhu s činností KAPPA-HELP, z.s. si od nás lidé mohli za dobrovolný příspěvek na preventivní, vzdělávací a socializační aktivity pro klienty, odnést rostlinky rýmovníků, jablka tradiční české odrůdy či záložky do knih," sdělila Petra Kadlecová a dodala: "Prezentace KAPPA-HELP, z.s. na trhu pro nás byla příležitostí rozšířit informace o organizaci i za hranice města Přerova. Děkujeme za ni."

Za sociální firmu Ergones, jejímž zřizovatelem je TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., se přidala Iveta Klemešová: "Byl nám poskytnut, kromě místa i pult s přístřeškem, za což velmi děkujeme."

Monika Pospíchalová napsala: "Klienti chráněného bydlení Domov využili možnost prezentovat na trhu celou organizaci Klíč – CSS . Doplnili jsme nabídku místních farmářů o naše výrobky z textilní, keramické, dřevařské i svíčkové dílny. Podzimní počasí se vydařilo, slunce svítilo a ochutnávky dobrot lákaly k zakousnutí. Klienti Klíče byli rádi, že mohli veřejnosti prostřednictvím trhu ukázat, co všechno umí v dílnách vytvořit, a díky tradiční spolupráci s Hanáckým farmářským trhem prožili příjemné dopoledne."

Martin Klouda za sociální podnik Stabilita uvedl:  "Účelem naší účasti na této akci bylo ukázat veřejnosti naše výrobky a především seznámit širší veřejnost s účelem a fungováním sociálních podniků. Veřejnost měla velký zájem o naši činnost, hodně dotazů bylo kladeno na účel sociálních podniků, za jakým účelem jsou zřizovány, jaká je jejich podstata a kdo jsou osoby, které v sociálních podnicích pracují. Lidé projevovali zájem a podporu takto zaměřeným aktivitám a kladně hodnotili zejména úspěšné zapojení osob, které mají za sebou úspěšnou léčbu závislostí, do běžného života."

Asi nejnadšenější z účasti na trhu byli letos zástupci spolku Pomocné ruce Olomouc z.s. "Pro zájemce o naši činnost máme připravené letáčky s informacemi o důležitosti kastrací koček i kocourů, jako praktické se ukázalo mít s sebou šanon s fotkami kočiček, které můžeme lidem ukázat, a přiblížit jim osudy našich svěřenců", popsala Kateřina Sklenářová. "Překvapilo nás rovněž množství cizinců, kteří v tomto termínu farmářské trhy navštívili. I oni se zajímali o nabídku našeho stánku a projevili zájem dozvědět se více. Nyní už víme, že některé informace bude dobré přeložit také do anglického jazyka, aby si mohli některé informace a kontakty na nás odnést s sebou i cizinci. Za úžasný zážitek považujeme okamžik, kdy se u našeho stánku zastavila velmi sympatická rodina Angličanů, která se zajímala o naši činnost. Po chvilce povídání vyplynulo, že i oni chodí pomáhat jako dobrovolníci do kočičího útulku v Bristolu ve Velké Británii, " dodala předsedkyně spolku a uzavřela pochvalou: "Atmosféra na trzích byla opět velmi příjemná a přátelská, okolní stánkaři milí a usměvaví, zajímající se o naši činnost. Velmi děkujeme pořadatelům Hanáckých farmářských trhů za nabídku možnosti prezentovat náš spolek na veřejné akci. Velmi si takovéto podpory vážíme a je nám ctí být součástí toho všeho."

klic.jpg
ergones.jpg
kappa-help.jpg
nase-cafe.jpg
pomocne-ruce.jpg


Poslední změna 03. 12. 2018 11:16:46

© Krajský úřad Olomouckého kraje