Návrat olomouckých unikátů: Pařížská polyglota / Saltzerova mapa

12. 09. 2020

Pařížská polyglota – Vědecká knihovna v Olomouci získala zpět sedm ukradených svazků sedmijazyčného vydání Bible, jež vycházelo v Paříži v letech 1629 až 1645.

Saltzerova mapa obléhání Olomouce pruskou armádou roku 1758 – koncem roku 2019 se podařilo Vlastivědnému muzeu v Olomouci získat do své sbírky vzácný a málo známý plán obléhání Olomouce pruskou armádou od firmy Barry Lawrence Ruderman Antique Maps ve městě La Jolla v Kalifornii (USA).

Návrat olomouckých unikátů: Pařížská polyglota / Saltzerova mapa


Poslední změna 16. 09. 2020 16:27:33