Metodický pokyn Řídícího orgánu a aktualizace sekce Propagace

06. 02. 2019

V sekci Příručka pro příjemce na stránkách Programu byl umístěn Metodický pokyn č. 1 Příručky pro příjemce verze 5 včetně příloh tohoto Metodického pokynu. Metodický pokyn např. upřesňuje zohlednění vyhlášení samostatné výzvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR nebo pravidla užití logotypu.

V souvislosti s tímto byla v sekci Propagace uveřejněna aktualizace Pravidel užití logotypů a doplněny Vzory plakátů.


Poslední změna 06. 02. 2019 09:20:36

© Krajský úřad Olomouckého kraje