Malíř Johann Wenzel Bergl

Datum20. 03. 2019
Místo konáníMozarteum - Muzeum umění Olomouc
OrganizátorMuzeum umění Olomouc

Přednáška k výstavě Křížová cesta z Orlice / Restaurování 2010–2018

Přednáška spoluautora výstavy Petra Arijčuka. Ze Dvora Králové nad Labem pocházející Johann Wenzel Bergl (1719–1789) náleží k jedněm z nejoceňovanějších malířů středoevropského baroka 18. století. Proslul zejména jako tvůrce dekorativních iluzivních výmaleb s exotickými krajinnými scenériemi. O kvalitách tohoto umělce přesvědčivě vypovídají objednavatelé jeho prací. K těm nejvýznamnějším a bezesporu náročným zákazníkům náležel císařský dvůr ve Vídni a dolnorakouské kláštery benediktinů a cisterciáků (zakázky pro Schönbrunn, Hofburg, Melk aj.). Pracoval rovněž v Horních a Dolních Uhrách, na Moravě, významným způsobem se uplatnil také ve svém rodném kraji, ve východních Čechách. Zde jej proslavila především trojice obrazových souborů na téma Křížové cesty (Dvůr Králové nad Labem, Orlice, Opočno).

Začátek v 17.00 hodin.


Poslední změna 26. 02. 2019 15:28:44

© Krajský úřad Olomouckého kraje