Josefovský pochod 2023

18. 03. 2023

Zveme vás na Josefovský pochod, který se uskuteční vsobotu 18. března 2023.

Jedná se o jubilejní 5. ročník, který byl Klubem českých turistů, oblast Olomoucký kraj, zařazen do kalendáře jako zahajovací akce turistické sezóny v Olomouckém kraji.

Připraveny jsou turistické trasy o délce  7, 8, 15, 20, 30, 50 km a cyklistické trasy o délce 30 a 50 km.

Každý účastník jde na vlastní nebezpečí. Děti do 15 let se mohou zúčastnit za dohledu dospělé osoby. Ochranná přilba je povinná pro všechny účastníky cyklotras! Cyklotrasy se jedou za plného silničního provozu, jehož pravidla se účastníci zavazují dodržovat.

Účastníci akce se mohou těšit na pamětní list a placku pochodu, účastníci na nejdelší pěší trase obdrží zvláštní odměnu. Na místě bude možné zakoupit turistické vizitky, která jsou vydané k pochodu.

Další informace najdete na stránkách pořadatele.

Josefovský pochod 2023


Poslední změna 21. 03. 2023 09:17:53