Jak na šablony II

08. 03. 2019

V BEA centru se v úterý 5. 3. 2019 konal seminář pro žadatele ve výzvě Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. Seminář zároveň poskytl účastníkům informace jak na vyhodnocení a aktualizaci školních akčních plánů, případně plánů aktivit. Hojná účast zástupců středních a vyšších odborných škol (90 osob) a živé diskuse k oběma částem semináře svědčí o aktuálnosti projednávaných témat. Program a fotografie z konference jsou uloženy ve složce Pořádané akce.

img-5867.jpg


Poslední změna 08. 03. 2019 10:41:54

© Krajský úřad Olomouckého kraje