Informace pro poskytovatele sociálních služeb

27. 02. 2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/14/34/2019 ze dne 25. 2. 2019 schválilo poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb z Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2019; tedy ze státní účelové dotace poskytnuté Olomouckému kraji na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na rok 2019.

Výsledky dotačního řízení a znění vzorových smluv jsou zveřejněny zde.


Poslední změna 27. 02. 2019 12:12:16

© Krajský úřad Olomouckého kraje