Informace k úhradě nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odstraňováním nepoužitelných léčiv

Podle § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou lékárny povinny převzít nepoužitelná léčiva, která jim odevzdají fyzické osoby. Náklady vzniklé lékárně v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.

Provozovatelé lékáren, jejichž provozovny se nachází na území Olomouckého kraje, mají možnost uzavřít s Olomouckým krajem „Smlouvu o realizaci a úhradě nákladů odstraňování nepoužitelných léčiv". Na základě této smlouvy následně fakturují náklady související s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv, které převzali od fyzických osob /kód odpadu 200132/ v souladu s ustanoveními uvedenými v této smlouvě a v souladu s Metodickým postupem č.j. 12/68 533/2009-124 vydaným Ministerstvem financí ČR k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.

Faktury lze zasílat těmito způsoby:

  • e- mailem na adresu: posta@olkraj.cz
  • prostřednictvím datové schránky ID: qiabfmf
  • v listinné podobě na adresu:   

Olomoucký kraj

Odbor zdravotnictví

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

S dotazy ohledně zpracování faktur a uzavírání příslušných smluv je možné se obracet na krajský úřad, odbor zdravotnictví, Ing. Gabrielu Radilovou Vorlovou, tel.: 585 508 578, a Bc. Annu Polcrovou, tel.: 585 508 229.

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfmetodicky-postup-mf-cr-mf-28980-2017-1201.pdf(236,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzmena-v-metodickem-postupu-mf-cr-mf-28980-2017-1201.pdf(20,5 kB)stáhnout
Soubor typu docfaktura-vzor-pro-lekarnu.doc(37 kB)stáhnout
Soubor typu pdfseznam-osob-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciv-1.pdf(347 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Gabriela Radilová Vorlová
referent finančních úhrad
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112


Poslední změna 07. 08. 2019 09:18:26

© Krajský úřad Olomouckého kraje