Informace k úhradě nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odstraňováním nepoužitelných léčiv

Podle § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou lékárny povinny převzít nepoužitelná léčiva, která jim odevzdají fyzické osoby. Náklady vzniklé lékárně v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.

Provozovatelé lékáren, jejichž provozovny se nachází na území Olomouckého kraje, mají možnost uzavřít s Olomouckým krajem „Smlouvu o realizaci a úhradě nákladů odstraňování nepoužitelných léčiv". Na základě této smlouvy následně fakturují náklady související s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv, které převzali od fyzických osob /kód odpadu 200132/ v souladu s ustanoveními uvedenými v této smlouvě a v souladu s Metodickým postupem č.j. 12/68 533/2009-124 vydaným Ministerstvem financí ČR k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.

S dotazy ohledně zpracování faktur a uzavírání příslušných smluv je možné se obracet na krajský úřad, odbor zdravotnictví, Ing. Pavla Vrbeckého.

Soubor typu .pdfMetodický postup č.j. 12/68 533/2009-124(73,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSeznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva(53 kB)stáhnout
Soubor typu docVzor faktury – likvidace léčiv(35 kB)DOC | PDF

Kontakty

Ing. Pavel Vrbecký MBA
ekonom
Odbor zdravotnictví
   585 508 582 p.vrbecky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116


Poslední změna 26. 07. 2018 07:42:46

© Krajský úřad Olomouckého kraje