Informace k úhradě LPS v oboru zubní lékařství v Šumperku a Jeseníku

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb sloužící v okresech Šumperk a Jeseník LPS v oboru zubní lékařství.

Poskytovatelé zdravotních služeb sloužící v okresech Šumperk a Jeseník LPS v oboru zubní lékařství fakturují úhradu za vykonanou LPS v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy, kterou mají uzavřenou s Olomouckým krajem. Fakturu za poskytnutou LPS je vhodné zasílat vždy po ukončení kalendářního měsíce, v němž byla služba vykonána (vzor faktury je přiložen níže).

Informace o proplácení faktur za účetní období

Faktury za uplynulý kalendářní rok lze zasílat k proplacení nejpozději do 15. 1. následujícího roku. Faktury doručené po tomto datu nebude možné proplatit.

LPS v oboru zubní lékařství v Šumperku a Jeseníku koordinuje Oblastní stomatologická komora  Šumperk, kontaktní informace na http:https://www.dent.cz/cs/dental_chambers/detail/?id=233

S dotazy ohledně zpracování faktur a uzavírání smluv na LPS v oboru zubní lékařství v Šumperku a Jeseníku je možné se obracet na krajský úřad, odbor zdravotnictví, paní Karlu Staroštíkovou.

Soubor typu docxvzor-faktury-od-1-5-2017.docx(13,4 kB)stáhnout

Kontakty, , patro , kancelář:


Poslední změna 11. 05. 2017 13:08:19

© Krajský úřad Olomouckého kraje