Pamatováček pomáhá lidem s Alzheimerem. Důraz klade na trénování paměti

21. 07. 2021

Obecně prospěšnou společnost Pamatováček navštívil ve středu 21. července náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Ivo Slavotínek. Přímo v denním stacionáři v Olomouci zjišťoval, jak konkrétně probíhá pomoc nemocným Alzheimerovou chorobou a podpora jejich rodin v Olomouckém kraji.

„Obrací se na mě starostové, kteří chtějí ve své obci zřídit denní stacionář pro seniory. Žádají informace, jak by měli postupovat a co vše je třeba pro to udělat. Vyrazil jsem tedy do terénu, abych přímo v jedné takové službě zjistil, jaké problémy v současné době provozovatelé řeší a jak chtějí službu rozvíjet, aby kraj mohl nabídnout dalším svým poskytovatelům služby co nejlepší metodickou podporu,“ uvedl náměstek Ivo Slavotínek.

Pamatováček se zaměřuje na informační, poradenskou a podpůrnou činnost pro lidi postižené demencí a jejich přímé pečovatele. Těm chce ulevit v nelehkém údělu čtyřiadvacetihodinové péče o jejich blízké nemocné.

„Denní stacionář provozujeme od roku 2009. Starat se tu můžeme až o patnáct klientů. V rámci volnočasových aktivit klademe důraz na trénování paměti tak, aby si tito lidé co nejdéle udrželi svoje aktuální schopnosti,“ řekla Eva Klevarová, koordinátorka denního stacionáře.

Pamatováček je navíc kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. Zájemci tu mohou podstoupit test na včasný záchyt poruch paměti.

Pamatováček pomáhá lidem s Alzheimerem. Důraz klade na trénování paměti
	Pamatováček pomáhá lidem s Alzheimerem. Důraz klade na trénování paměti
	Pamatováček pomáhá lidem s Alzheimerem. Důraz klade na trénování paměti
	Pamatováček pomáhá lidem s Alzheimerem. Důraz klade na trénování paměti
	Pamatováček pomáhá lidem s Alzheimerem. Důraz klade na trénování paměti
Pamatováček pomáhá lidem s Alzheimerem. Důraz klade na trénování paměti
Pamatováček pomáhá lidem s Alzheimerem. Důraz klade na trénování paměti
Pamatováček pomáhá lidem s Alzheimerem. Důraz klade na trénování paměti
	Pamatováček pomáhá lidem s Alzheimerem. Důraz klade na trénování paměti


Poslední změna 21. 07. 2021 12:38:59