Obraz menšin v regionech pohraničí

Datum05. 08.-19. 09. 2021
Místo konáníHollarova galerie, Vlastivědné muzeum v Šumperku
OrganizátorÚstav pro soudobé dějiny AV ČR

V Hollarově galerii bude 5. srpna v 17 hodin vernisáží otevřena výstava Obraz menšin v regionech pohraničí, která představí rozmanitosti kultur lidí různých národností žijících ve 20. a 21. století ve vybraných regionech pohraničí včetně Šumperska. Ukáže specifické atributy kultur národnostních menšin, a to jak na fotografiích a v textech, tak především v řadě autentických předmětů, jež tyto lidi provázely. Putovní výstava je výstupem projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice“, podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Obraz menšin v regionech pohraničí


Poslední změna 16. 07. 2021 13:48:05