Na kraji se řešila problematika bezdomovectví. Účastníci konference chtějí změnu systému

13. 09. 2021

Řešení problémů s bezdomovci z pohledu bezpečnosti - to byl název konference, kterou z iniciativy Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí Rady Olomouckého kraje uspořádalo hejtmanství ve spolupráci se statutárním městem Olomouc.

„Cílem tohoto setkání bylo zmapovat a shromáždit dostatečné množství informací o situaci lidí bez domova na území Olomouckého kraje. Zároveň jsme hledali taková opatření, která mohou zmírnit negativní projevy v souvislosti s touto skupinou lidí směrem ke zbytku společnosti, včetně podnětů k legislativním změnám. Při řešení tohoto sociálního problému považuji za důležité hledat rovnováhu mezi prevencí a represí, uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Ivo Slavotínek.

Účastníci konference se shodli na tom, že problematika bezdomovectví z pohledu bezpečnosti není neřešitelná, je však dlouhodobě neřešená. Pomoci by mohla právě změna stávající nebo tvorba nové legislativy. Ta by umožnila například zřízení pozice koordinátorů na úrovni města nebo obce, kteří by mohli vstoupit do života bezdomovců.

„Jakým způsobem by takoví koordinátoři řešili jednotlivé případy, to už musí vyplynout z odborné debaty. V každém případě není možné, aby se odpovědnost za problémové lidi bez domova stále házela na starosty nebo městskou či státní policii. Oni nemají žádnou pravomoc zasáhnout do života této skupiny, mohou jen eliminovat jejich případné nežádoucí chování v rámci stávajících zákonů,“ řekl člen Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí Rady Olomouckého kraje Jiří Hübner.

 

 

Na kraji se řešila problematika bezdomovectví. Účastníci konference chtějí změnu systému
Na kraji se řešila problematika bezdomovectví. Účastníci konference chtějí změnu systému
Na kraji se řešila problematika bezdomovectví. Účastníci konference chtějí změnu systému
Na kraji se řešila problematika bezdomovectví. Účastníci konference chtějí změnu systému
Na kraji se řešila problematika bezdomovectví. Účastníci konference chtějí změnu systému
Na kraji se řešila problematika bezdomovectví. Účastníci konference chtějí změnu systému
Na kraji se řešila problematika bezdomovectví. Účastníci konference chtějí změnu systému
Na kraji se řešila problematika bezdomovectví. Účastníci konference chtějí změnu systému
Na kraji se řešila problematika bezdomovectví. Účastníci konference chtějí změnu systému


Poslední změna 13. 09. 2021 12:39:00