Evropský imunizační týden

24. 04. 2016

V týdnu od 24. 4. 2016 do 30. 4. 2016 probíhá Evropský imunizační týden, který připomíná zásadní význam očkování jako nejefektivnějšího způsobu prevence infekčních nemocí. Informace o akci jsou k dispozici zde http://www.szu.cz/tema/vakciny/11-evropsky-imunizacni-tyden. Další materiály k Evropskému imunizačnímu týdnu jsou k dispozici na  http://www.szu.cz/evropsky-imunizacni-tyden.

Státní zdravotní ústav připravil ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví k této akci informační kampaň.  Cílem kampaně „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ je zvyšování povědomí o šíření nakažlivých nemocí, před kterými je možné se chránit včasným očkováním. Informační materiály týkající se kampaně jsou ke stažení na http://www.szu.cz/eiw2016. Další materiály k Evropskému imunizačnímu týdnu jsou k dispozici na  http://www.szu.cz/evropsky-imunizacni-tyden.

Všechny materiály je možné volně šířit i tisknout za účelem osvěty a primární prevence.


Poslední změna 26. 04. 2016 08:35:46

© Krajský úřad Olomouckého kraje