Euroregion Praděd uspořádá seminář pro žadatele

28. 01. 2019

Sekretariát Euroregionu Praděd zve na seminář všechny žadatele, kteří připravují projekt do aktuální výzvy v prioritní ose 2 nebo prioritní ose 4 v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Seminář se uskuteční ve středu 6. února 2019 v 9 hodin ve Středisku kultury a vzdělávání STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem. Program semináře naleznete v příloze. Na seminář je nutné přihlásit se na adrese zdenka.jarmarova@europraded.cz nebo telefonním čísle 554 751 056, a to nejpozději do 30. 1. 2019.

Soubor typu pdfPozvánka(486,1 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2019 13:30:22

© Krajský úřad Olomouckého kraje