Euroregion Glacensis pořádá školení pro konečné uživatele (příjemce dotace)

12. 03. 2019

Dne 7. 5. 2019 v sále Karla Poláčka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí v Hradci Králové Euroregion Glacensis pořádá školení pro konečné uživatele (příjemce dotace) na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Školení je určeno především pro konečné uživatele, kteří měli schválený mikroprojekt na 6. zasedání EŘV (dne 14. 2. 2019), ale mohou se zúčastnit i ostatní zájemci.

Součástí programu školení je např. realizace mikroprojektu (změny v mikroprojektech, veřejné zakázky, publicita), vyúčtování mikroprojektu, náležitosti dokladování, kontroly mikroprojektu (kontrola na místě, kontrola vyúčtování, udržitelnost).

Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky nejpozději do 3. 5. 2019 na adresu fmp@euro-glacensis.cz. Více informací naleznete na stránkách Euroregionu Glacensis.

 

Soubor typu pdfPozvánka(56,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPřihláška na školení(149 kB)stáhnout


Poslední změna 12. 03. 2019 11:25:40

© Krajský úřad Olomouckého kraje