13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:04:35 01.Zahájení, volba komisí, schválení programu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Proti PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Zdržel se Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Proti RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Zdržel se Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Proti Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Zdržel se RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Zdržel se Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Proti Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Nepřítomen Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Zdržel se Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Proti Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Proti Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Nehlasoval Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 38 (69%) Proti: 6 (11%) Zdrželo se: 5 (9%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 2 Hlasování o usnesení Cvičné hlasování 1 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:07:23 01.Zahájení, volba komisí, schválení programu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Volba ověřovatelů zápisu 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:08:46 01.Zahájení, volba komisí, schválení programu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Nehlasoval Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Nehlasoval RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Nehlasoval PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Nehlasoval Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 45 (82%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 6 (11%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Volba mandátové a volební komise 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:16:50 01.Zahájení, volba komisí, schválení programu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Nehlasoval doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje předložený program 13. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 12. 12. 2014 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:17:35 02.Kontrola plnění usnesení ZOK ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Nehlasoval doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 20. 11. 2014 dle důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:18:28 03.Zpráva o činnosti ROK ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 50 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:19:21 04.01.Dodatek č. 1 ke sml.-příspěv.Vojen.nemoc.OL ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Nehlasoval Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Vojenskou nemocnicí Olomouc, se sídlem Sušilovo nám. 1/5, 771 11 Olomouc, Klášterní Hradisko, IČ: 60800691, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat dodatek ke smlouvě dle bodu 2 usnesení O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:24:02 04.02.Dodatek ke sml.-OL region Card (OLxI.Marek) ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Nehlasoval Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Nehlasoval Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 371 800 Kč RNDr. Ivanu Markovi, Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice, IČ: 44903383 na administraci Olomouc region Card v roce 2015 3. schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a RNDr. Ivanem Markem, Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice, IČ: 44903383, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. ukládá podepsat Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku dle bodu 3 usnesení O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:25:05 05.01. Rozpočet OK 2014 - rozpočtové změny ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Nehlasoval Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Nehlasoval Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Nehlasoval Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 47 (85%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 4 (7%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí a) důvodovou zprávu b) rozpočtové změny v Příloze č. 1, Příloze č. 2, Příloze č. 3, Příloze č. 4 a Příloze č. 5 2. schvaluje rozpočtové změny v Příloze č. 6 a Příloze č. 7 3. zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění všech rozpočtových změn, týkajících se rozpočtu Olomouckého kraje v období do 31. 12. 2014 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:25:46 05.01.01.Rozpocet OK 2014 - rozp.zmeny - DODATEK ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Nehlasoval Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Nehlasoval Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Nehlasoval Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí a) důvodovou zprávu b) rozpočtové změny v Příloze č. 1 2. schvaluje rozpočtovou změnu v Příloze č. 2 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:26:40 05.02.Rozpočet OK 2014 - účel.dotace ze stát.rozp ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Nehlasoval Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Nehlasoval Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Nehlasoval Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí a) důvodovou zprávu b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:27:28 05.03.Rozpočet OK 2014 - dotace z MPSV-soc.služby ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Nehlasoval RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Nehlasoval Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Nehlasoval Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nehlasoval Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 47 (85%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 4 (7%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí a) důvodovou zprávu b) poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb dle důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:28:45 05.04.Rozpočet OK 2014 - příspěvek sport.klubům ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Nehlasoval RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Nehlasoval Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Zdržel se Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (0%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku VK Prostějov o.s., IČ 27057518, Za Kosteleckou ul. 51, 796 01 Prostějov ve výši 500 000 Kč a Sportovnímu klubu Univerzity Palackého v Olomouci, IČ 562335, U sportovní haly 2, 772 00 Olomouc ve výši 200 000 Kč dle důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO 12.12.2014 10:29:40 05.05.Rozpocet OK 2014 - pln.rozp.k 31.10.14 ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Nehlasoval Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 50 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 10. 2014 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO 12.12.2014 11:01:11 06.Rozpočet OK 2015 - návrh rozpočtu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Zdržel se doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 50 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO 12.12.2014 11:03:02 06.Rozpočet OK 2015 - návrh rozpočtu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. schvaluje a) návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2015 dle upravené důvodové zprávy a upravených příloh č. 1,2 a 4 a příloh 3,5,6,7,8,9. b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č. 1, c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 10, d) Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2015 dle Přílohy č. 11 a) a 11 b) e) poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle upravené Přílohy č. 5a, f) poskytnutí přímé podpory významných kulturních akcí dle Přílohy č. 5b, g) poskytnutí přímé podpory významných akcí dle Přílohy č. 5c, h) poskytnutí příspěvku Univerzitě Palackého v Olomouci, IČ 61989592, Křížkovského 511/8, Olomouc ve výši 3 000 000,- Kč, Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s., IČ 26867184, Kosmonautů 1288/1, Olomouc ve výši 3 500 000,- Kč a Vysoké škole logistiky, o.p.s., IČ 25875167, Palackého 1381/25, Přerov ve výši 3 500 000,- Kč i) na rok 2015 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva Olomouckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši 150,- Kč/1hod. (ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů), 2. zmocňuje Radu Olomouckého kraje a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2015 (u provozních výdajů odborů, Fondu sociálních potřeb, Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje a Evropských programů v rozsahu ORJ, § a seskupení položek, u příspěvkových organizací v rozsahu ORJ, UZ a položek, u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek a u investic v rozsahu ORJ a seskupení položek v rámci jednotlivých oblastí), které neovlivní celkové příjmy, výdaje a financování, k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovanými Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého kraje, k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním, b) k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci jednotlivých odvětví a k rozpočtovým změnám v oblasti investic mezi jednotlivými oblastmi do výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy, a to ve všech případech, c) ke schvalování investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský úřad Olomouckého kraje, a to ve všech případech, d) k rozdělování dotací na přímé náklady na vzdělávání, které budou poukazovány zálohově školským příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým organizacím z oblasti školství zřizovanými Olomouckým krajem, e) k zapojení zůstatků k 31.12.2014 na zvláštních bankovních účtech určených pro financování grantových schémat, globálních grantů, individuálních projektů a dalších projektů spolufinancovaných z evropských fondů, k zapojení zůstatků k 31.12.2014 na zvláštních bankovních účtech určených pro financování z úvěru EIB, f) k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů, příspěvků a dotací přijatých na odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje, g) k provádění rozpočtových změn, kterými jsou zapojovány finanční prostředky přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně, h) k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje, i) k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem, 3. ukládá Radě Olomouckého kraje informovat pravidelně Zastupitelstvo Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje T: průběžně 4. ukládá Radě Olomouckého kraje předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje ihned po obdržení rozpisu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozdělení dotace na přímé náklady na vzdělávání O: Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana T: 24. 4. 2015 5. ukládá Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2015 O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje T: průběžně 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO 12.12.2014 11:17:05 07.Dodatek c.14 ZL SSOK, p.o. ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Nehlasoval Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Nehlasoval Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Nehlasoval Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Nehlasoval RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Nehlasoval Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Nehlasoval Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Nehlasoval Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Nehlasoval MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Nehlasoval Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Nehlasoval Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Nehlasoval Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Nehlasoval Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Nehlasoval Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nehlasoval Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 36 (65%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 15 (27%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje Dodatek č. 14 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. pověřuje PhDr. Aloise Mačáka, MBA, 1. náměstka hejtmana, podpisem dodatku dle bodu 2 usnesení 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO 12.12.2014 11:21:20 08.Zajisteni dopr.obsluz.link.doprav.2015 ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Nehlasoval Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Nehlasoval Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě dle bodu 2 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravců zajišťujících dopravní obslužnost území kraje dle bodu 5 důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO 12.12.2014 11:23:27 09.Zajisteni dopr.obsluz.drazni dopr.2015 ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Nehlasoval Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Nehlasoval RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Nehlasoval Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Nehlasoval doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 47 (85%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 4 (7%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje rozsah dopravní obslužnosti v drážní osobní regionální dopravě dle bodu 3 důvodové zprávy a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu prokazatelných ztrát dopravců zajišťujících dopravní obslužnost území Olomouckého kraje dle bodu 4 důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO 12.12.2014 11:24:13 10.Mezikr.Sml.-úhrada kompenzace linková dopr ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Nehlasoval Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Nehlasoval RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Nehlasoval Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Nehlasoval doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 47 (85%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 4 (7%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje text Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje mezi Olomouckým krajem a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ:70888337, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje mezi Olomouckým krajem a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ:70888337, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy O: ředitel p. o. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO 12.12.2014 11:25:26 11.Zadost centra sluzeb pro silnicni dopravu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Nehlasoval Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Nehlasoval RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení jízdních kol pro dovybavení dětských dopravních hřišť Centru služeb pro silniční dopravu, státní příspěvkové organizaci, Praha, IČ: 70898219, ve výši 71 500 Kč, dle důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO 12.12.2014 11:26:37 12.01.Majetkopráv.záležitosti – věcná břemena ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Nehlasoval Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Zdržel se RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Nehlasoval Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Nehlasoval RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Nehlasoval RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Nehlasoval Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Zdržel se Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 44 (80%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 5 (9%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Procedurální hlasování - návrh na hlasování o všech bodech Majetkoprávní záležitosti č. 12.1. - 12.8. 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO 12.12.2014 11:27:29 12.01.Majetkopráv.záležitosti – věcná břemena ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Nehlasoval Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Zdržel se RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Nehlasoval RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Nehlasoval Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Zdržel se Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 46 (84%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 12.1. 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. revokuje část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/26/2014, bod 2.13., ze dne 19. 9. 2014 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 1003 vodní plocha, parc. č. 1005/1 vodní plocha, parc. č. 1005/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Klenovice na Hané, obec Klenovice na Hané, a na částech pozemků parc. č. 644/1 ostatní plocha, parc. č. 644/2 vodní plocha, parc. č. 645 vodní plocha, vše v k.ú. Ivaň na Hané, obec Ivaň, spočívající v právu umístění stavby „III/4345 Klenovice – Ivaň“ na částech předmětných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem provádění údržby a oprav stavby „III/4345 Klenovice – Ivaň“ mezi Olomouckým krajem jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, jako budoucím povinným ze služebnosti z důvodu změny lhůty pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. 3. schvaluje 3.1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 1003 vodní plocha, parc. č. 1005/1 vodní plocha, parc. č. 1005/2 ostatní plocha, vše v katastrálním území Klenovice na Hané, obec Klenovice na Hané, a na částech pozemků parc. č. 644/1 ostatní plocha, parc. č. 644/2 vodní plocha, parc. č. 645 vodní plocha, vše v katastrálním území Ivaň na Hané, obec Ivaň, spočívajícího v právu umístění stavby „III/4345 Klenovice - Ivaň“ na částech předmětných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem provádění údržby a oprav stavby „III/4345 Klenovice - Ivaň“ mezi Olomouckým krajem jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, jako budoucím povinným ze služebnosti za podmínek dle důvodové zprávy. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90 dnů po zaměření stavby a vypracování geometrického plánu, ale nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu, a to v částce, která bude zjištěna podle platných cenových předpisů, dle důvodové zprávy. K hodnotě služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH platná ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících služebnosti do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést stavbu. 3.2. zřízení věcného břemene - služebnosti na část pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v rozsahu dle geometrického plánu č. 318 –82/2013 ze dne 12. 6. 2013, spočívajícího v právu chůze a jízdy, a to ve prospěch pozemků parc. č. st. 38 zast. pl. o výměře 191 m2, parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře 64 m2, parc. č. st. 358 zast. pl. o výměře 939 m2, parc. č. st. 359 zast. pl. o výměře 229 m2, parc. č. st. 360 zast. pl. o výměře 446 m2, parc. č. st. 361 zast. pl. o výměře 270 m2, parc. č. st. 362 zast. pl. o výměře 335 m2, parc. č. st. 363 zast. pl. o výměře 412 m2 a parc. č. 155 ost. pl. o výměře 640 m2, parc. č. 66/1 ost. pl. o výměře 4 723 m2, parc. č. 58/5 ost. pl. o výměře 113 m2 a parc. č. 129/5 ost. pl. o výměře 4 018 m2, části pozemku parc. č. st. 10/2 zast. pl. o výměře 805 m2, dle geometrického plánu č. 318 – 82/2013 ze dne 12. 6. 2013 pozemek parc. č. st. 10/2 zast. pl. o výměře 805 m2, pozemků parc. č. st. 357 zast. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 66/6 ost. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 129/6 ost. pl. o výměře 497 m2, dle geometrického plánu č. 318 –82/2013 ze dne 12. 6. 2013 pozemek parc. č. 129/8 ost. pl. o výměře 497 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. 3.3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na (v) části pozemku parc. č. 1127/1 ost. pl. o výměře 2 855 m2 v k. ú. a obci Pňovice, spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení na (v) předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 735-30133/2014 ze dne 27. 6. 2014, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, jako oprávněným z věcného břemene za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí. 3.4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na část pozemku parc. č. 307 ost. pl. v k.ú. Dolní Lipová, obec Lipová - lázně, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování zemního kabelového vedení NN a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, opravováním, údržbou, úpravou, obnovou a výměnou tohoto zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, mezi Olomouckým krajem, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne ukončení stavebních prací na stavbě „Lipová –lázně, č.p. 48, Hotel Helios, NNk“. Náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí uhradí budoucí oprávněný. 3.5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 1042/1 vodní plocha a parc. č. 1043 vodní plocha, oba v katastrálním území Radslavice u Přerova, obec Radslavice, spočívajícího v právu umístění stavby „III/43415 Radslavice - Grymov“ na částech předmětných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem provádění údržby a oprav stavby „III/43415 Radslavice - Grymov“ mezi Olomouckým krajem jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, jako budoucím povinným ze služebnosti za podmínek dle důvodové zprávy. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90 dnů po zaměření stavby a vypracování geometrického plánu, ale nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu, a to v částce, která bude zjištěna podle platných cenových předpisů, dle důvodové zprávy. K hodnotě služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH platná ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících služebnosti do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést stavbu. 3.6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 1629 ostatní plocha, parc. č. 1631 ostatní plocha, parc. č. 1734/3 vodní plocha, vše v katastrálním území Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou, a parc. č. 369 ostatní plocha, parc. č. 370 ostatní plocha, parc. č. 413 vodní plocha, vše v katastrálním území Věrovany, obec Věrovany, spočívajícího v právu umístění stavby „Dub nad Moravou – hranice okresu – rekonstrukce silnice“ na částech předmětných pozemků a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky za účelem provádění údržby a oprav stavby „Dub nad Moravou – hranice okresu – rekonstrukce silnice“ mezi Olomouckým krajem jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, jako budoucím povinným ze služebnosti za podmínek dle důvodové zprávy. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 90 dnů po zaměření stavby a vypracování geometrického plánu, ale nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu, a to v částce, která bude zjištěna podle platných cenových předpisů, dle důvodové zprávy. K hodnotě služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH platná ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti včetně správního poplatku k návrhu na vklad práv odpovídajících služebnosti do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést stavbu. 3.7. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na část pozemku parc. č. 945 ost. pl. v k.ú. a obci Brodek u Prostějova, spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně součástí a příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na předmětném pozemku, a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozování distribuční soustavy a plynovodních přípojek ve smyslu zákona č. 458/2000Sb., v platném znění, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 519-176/2012 ze dne 9. 8. 2013, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 jako oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene. 3.8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 624/29 ostatní plocha a parc. č. 1030 ostatní plocha, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, spočívajícího v právu umístění, zřízení a provozování vedení optického kabelu na (v) předmětných pozemcích a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a RIO Media a.s., IČ: 28216733, jako budoucím oprávněným z věcného břemene za podmínek dle důvodové zprávy. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od dokončení stavebních prací na stavbě „Posílení trasy RIO Media RCO – Poliklinika, Olomouc“. Budoucí oprávněný uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí. 3.9. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků parc. č. 1451 a parc. č. 1453 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, spočívajícího v právu uložení, provozu, údržby, oprav a odstranění vodovodního potrubí ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1452/1 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 5205-1/2014 ze dne 20. 2. 2014 mezi panem Vladimírem Portešem jako oprávněným a Olomouckým krajem jako povinným. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 16 020,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí. 3.10. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1587/1 v k.ú. a obci Hranice, spočívajícího v právu zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, zřízením, provozováním, opravováním, údržbou, úpravou, obnovou a výměnou tohoto zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, mezi Olomouckým krajem, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne ukončení stavebních prací na stavbě „Hranice, Střední lesnická škola, Jungmannova, DTS, NNk“. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí budoucí oprávněný. 12.2. 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. revokuje 2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/27/2014, bod 3. 21., ze dne 19. 9. 2014 ve věci uzavření smlouvy na budoucí odprodej pozemku parc. č. st. 770 zast. pl. o výměře 405 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, objekt technické vybavenosti, a části pozemku parc. č. 1906 ost. pl. o výměře 1 393 m2, dle geometrického plánu č. 4006 – 40203/2012 ze dne 23. 7. 2012 pozemek parc. č. 1906/2 ost. pl. o výměře 1 393 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, se všemi součástmi a příslušenstvím, mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a společností Prima mateřská škola, s.r.o., IČ: 25367323, a to z daňových důvodů. 2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/27/2014, bod 3. 14., ze dne 19. 9. 2014 ve věci budoucí směny částí pozemků v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem a společnosti FARMAK MORAVIA, a.s., a to z důvodu, že je možné uzavřít již řádnou směnnou smlouvu. 2.3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/27/2014, bod 3. 15., ze dne 19. 9. 2014 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemků v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a společností FARMAK MORAVIA, a.s. jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to z důvodu, že je možné uzavřít již řádnou smlouvu o zřízení věcného břemene. 2.4. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/25/2013, bod 2. 5., ze dne 26. 4. 2013 ve věci směny pozemků v k.ú. a obci Uhelná mezi Olomouckým krajem a Lesy České republiky, s.p., a to z důvodu změny cenového rozdílu směňovaných nemovitostí. 3. schvaluje 3.1. doplnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/27/2014, bod 3. 22., ze dne 19. 9. 2014 ve věci odprodeje nemovitostí v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy Hranice, do vlastnictví společnosti Prima mateřská škola, s.r.o. o podmínky odprodeje dle důvodové zprávy a současně schvaluje splátkový kalendář na úhradu kupní ceny. První splátka kupní ceny bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá na katastrální úřad Olomoucký kraj, a to nejpozději do 60-ti dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu k vybudovaným inženýrským sítím a oplocení, příp. jiného dokladu o vybudování inženýrských sítí a oplocení s tím, že současně dojde k zaplacení celé kupní ceny. 3.2. směnu části pozemku parc. č. 57/24 ost. pl. o výměře 357 m2, dle geometrického plánu č. 314 – 103/2012 ze dne 3. 10. 2013 pozemek parc. č. 57/29 ost. pl. o výměře 357 m2, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29, za část pozemku parc. č. 57/26 ost. pl. o výměře 357 m2, dle geometrického plánu č. 314 – 103/2012 ze dne 3. 10. 2013 pozemek parc. č. 57/30 ost. pl. o výměře 357 m2, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti FARMAK MORAVIA, a.s., IČ: 47677457. Směnná smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 57/15 ost. pl. a parc. č. 57/26 ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, spočívajícího v právu umístění a provozování vrtné monitorovací sondy s příslušenstvím. Účastníci směny uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnických práv včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem. 3.3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 57/15 ost. pl. a parc. č. 57/26 ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a společností FARMAK MORAVIA, a.s., IČ: 47677457, jako oprávněným z věcného břemene, spočívajícím v právu umístění a provozování vrtné monitorovací sondy s příslušenstvím (vrt P 211) a v právu vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami, údržbou, odstraňováním poruch a likvidací tohoto zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 314 –103/2012 ze dne 3. 10. 2013. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 8 380,- Kč, navýšenou o příslušnou platnou platbu DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí. 3.4. směnu pozemku parc. č. 1165/4 vodní pl. o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Uhelná ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za pozemek parc. č. 2306 ost. pl. o výměře 60 m2 v k.ú. a obci Uhelná, ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451. Olomoucký kraj uhradí cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 3 340,- Kč. Účastníci směny uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem. 3.5. odprodej části pozemku parc. č. 2664/1 ost. pl. o výměře 70 m2, dle geometrického plánu č. 338 – 1499/2014 ze dne 28. 4. 2014 pozemek parc. č. 2664/35 ost. pl. o výměře 70 m2, v k.ú. Jindřichov u Hranic, obec Jindřichov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Zdeňky a Františka Lysákových za kupní cenu ve výši 7 470,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.6. odprodej pozemku parc. č. 1391/25 ost. pl. o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Olšovec z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Miroslavy a Rudolfa Koláčkových za kupní cenu ve výši 210,- Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.7. odprodej pozemku parc. č. st. 269 zast. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Kobylá nad Vidnavkou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Viliama Totha za kupní cenu ve výši 2 400,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.8. odprodej pozemku parc. č. 208 zast. pl. o výměře 1 042 m2, jehož součástí jsou budova č.p. 338, Loštice, objekt bydlení, garáž s kolnou a garáž pro služební vozy, pozemky parc. č. 209 ost. pl. o výměře 724 m2 a parc. č. 210/1 ost. pl. o výměře 787 m2, vše v k.ú. a obci Loštice, vše se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami, studnou a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, do vlastnictví společnosti FIS Instalace s.r.o., IČ: 25881493, za kupní cenu ve výši 2 840 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena a kupní cena zaplacena nejpozději do 4 měsíců od schválení této dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje. 4. nevyhovuje žádosti 4.1. sdružení V – POINT ČR, IČ: 26984377, o odprodej pozemku parc. č. 208 zast. pl. o výměře 1 042 m2, jehož součástí jsou budova č.p. 338, Loštice, objekt bydlení, garáž s kolnou a garáž pro služební vozy, pozemky parc. č. 209 ost. pl. o výměře 724 m2 a parc. č. 210/1 ost. pl. o výměře 787 m2, vše v k.ú. a obci Loštice, vše se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami, studnou a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, z důvodu odprodeje předmětných nemovitostí jinému zájemci. 4.2. pana Tomáše Pichlera o odkoupení pozemku parc. č. 453 zast. pl. o výměře 480 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., obč. vyb., v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82, z důvodu její potřebnosti pro činnost příspěvkové organizace. 4.3. statutárního města Přerova na směnu pozemku parc. č. 4424 ost. pl. o výměře 281 m2 v katastrálním území Troubky nad Bečvou, obec Troubky, pozemků parc. č. 1004/3 orná půda o výměře 59 m2, parc. č. 1004/4 orná půda o výměře 50 m2, parc. č. 1005/4 trvalý travní porost o výměře 61 m2, parc. č. 1085/7 ost. pl. o výměře 121 m2, parc. č. 1085/9 ost. pl. o výměře 121 m2 a parc. č. 1085/11 ost. pl. o výměře 47 m2, vše v katastrálním území Bochoř, obec Bochoř, pozemků parc. č. 6900/63 orná půda o výměře 14 m2, parc. č. 6900/98 orná půda o výměře 83 m2, parc. č. 6900/103 orná půda o výměře 4 m2, parc. č. 6900/169 ost. pl. o výměře 872 m2, parc. č. 6900/170 ost. pl. o výměře 2 86 m2, parc. č. 6900/280 trvalý travní porost o výměře 880 m2, parc. č. 6900/285 trvalý travní porost o výměře 1 721 m2, parc. č. 6900/287 trvalý travní porost o výměře 2 046 m2, parc. č. 6900/404 ost. pl. o výměře 1 561 m2, parc. č. 6900/423 ost. pl. o výměře 1 041 m2, parc. č. 6900/428 ost. pl. o výměře 1 002 m2, parc. č 6900/455 ost. pl. o výměře 1 644 m2, parc. č. 6900/600 ost. pl. o výměře 127 m2, parc. č. 6900/602 orná půda o výměře 25 m2, parc. č. 6900/614 orná půda o výměře 25 m2, parc. č. 6900/615 orná půda o výměře 2 127 m2, parc. č. 6900/616 orná půda o výměře 735 m2, parc. č. 6900/631 ost. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 6900/638 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 6900/682 trvalý travní porost o výměře 47 m2, parc. č. 6900/683 trvalý travní porost o výměře 88 m2, parc. č. 6900/691 ost. pl. o výměře 944 m2, parc. č. 6900/698 ost. pl. o výměře 985 m2, parc. č. 6900/703 ost. pl. o výměře 1 124 m2, parc. č. 6900/714 ost. pl. o výměře 292 m2, parc. č. 6900/715 ost. pl. o výměře 114 m2, parc. č. 6900/777 ost. pl. o výměře 1 223 m2, parc. č. 6900/900 ost. pl. o výměře 948 m2, parc. č. 6900/907 ost. pl. o výměře 866 m2, parc. č. 6900/908 ost. pl. o výměře 129 m2, parc. č. 6900/951 orná půda o výměře 234 m2, parc. č. 6900/954 ost. pl. o výměře 116 m2, parc. č. 6900/957 trvalý travní porost o výměře 164 m2, parc. č. 6932/20 zast. pl. o výměře 431 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – zemědělská stavba, parc. č. 6932/23 zast. pl. o výměře 694 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – zemědělská stavba, parc. č. 6932/24 ost. pl. o výměře 200 m2, parc. č. 6932/27 ost. pl. o výměře 383 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/6 k pozemku parc. č. 6900/434 ost. pl. o výměře 5 610 m2, vše v katastrálním území a obci Přerov, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje za pozemek parc. č. st. 120 zast. pl. o výměře 255 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemek parc. č. st. 122 zast. pl. o výměře 910 m2, jehož součástí je stavba Pavlovice u Přerova, č.p. 95, obč. vyb., pozemek parc. č. st. 123 zast. pl. o výměře 56 m2, pozemek parc. č. st. 124 zast. pl. o výměře 1 442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemek parc. č. st. 125 zast.pl. o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemky parc. č. 253/1 ost. pl. o výměře 39 231 m2, parc. č. 253/14 zahrada 20 401 m2, parc. č. 254/4 ost. pl. o výměře 363 m2 a parc. č. 254/6 ost. pl. o výměře 65 m2, vše v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova, vše ve vlastnictví statutárního města Přerova, IČ 00301825. 4.4. paní Natalji Krumniklové o odprodej části pozemku parc. č. 139/1 ost. pl. o výměře cca 450 m2 v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice z důvodu potřebnosti pozemku pro činnost Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník. 5. schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření: 5.1. Střední školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 dle bodu 3. 2. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. 5.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodů 3. 4., 3. 5. a 3. 6. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. 5.3. Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace dle bodu 3. 7. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. 5.4. Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, dle bodu 3. 8. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. 6. schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření: 6.1. Střední školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 dle bodu 3. 2. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. 6.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 3. 4. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. 12.3. 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. revokuje 2.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/22/2013, bod 4.16., ze dne 26. 4. 2013 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je budoucí odkoupení části pozemku v k.ú. a obci Ruda nad Moravou z vlastnictví paní Heleny Boxanové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny vlastníka pozemku. 2.2. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/22/2008, bod 8., ze dne 25. 6. 2008, ve věci výkupu pozemku parc. č. 1235/51 ost. pl. o výměře 13 m2 v k.ú. a obci Hustopeče nad Bečvou z vlastnictví pana Václava Žemla do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 690,- Kč z důvodu nezájmu vlastníka prodat předmětný pozemek. 2.3. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/22/2009, bod 8., ze dne 25. 9. 2009 ve věci odkoupení pozemků parc. č. 1399/9, parc. č. 1399/10 a parc. č. 1455/5, vše v k.ú. a obci Dub nad Moravou z vlastnictví pana Vladimíra Vávry do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny vlastníka předmětných nemovitostí. 2.4. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/22/2013, bod 4.2., ze dne 27. 9. 2013 ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu k částem pozemků v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Ing. Martiny Hyblerové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny vlastníka spoluvlastnického podílu k pozemkům. 2.5. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/28/2007, bod 2., ze dne 10. 9. 2007 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 455/4 ost. pl. o výměře 220 m2 v k.ú. a obci Blatec z vlastnictví paní Blaženy Mrázkové do vlastnictví Olomouckého kraje, a to z důvodu úmrtí vlastníka pozemku. 2.6. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/24/2009, bod 3. 12., ze dne 29. 6. 2009, ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 1978/7 v k.ú. Dolany u Olomouce, obec Dolany z vlastnictví paní Ludmily Betlachové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 495,- Kč, z důvodu nezájmu vlastníka o odprodej spoluvlastnického podílu. 2.7. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/17/2010, bod 4.1., ze dne 24. 9. 2010, ve věci odkoupení pozemku parc. č. 799/19 v k.ú. Kobeřice, obec Hradčany-Kobeřice z vlastnictví paní Jany Blumensteinové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 2 720,- Kč, z důvodu nezájmu vlastníka o odprodej pozemku. 3. schvaluje 3.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 550/1 o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Ruda nad Moravou mezi Ing. Lubošem Boxanem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětného pozemku bude sjednána ve výši 250,- Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu. 3.2. odkoupení pozemků parc. č. 1399/9 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 1399/10 ost. pl. o výměře 21 m2 a parc. č. 1455/5 ost. pl. o výměře 131 m2, vše v k.ú. a obci Dub nad Moravou z vlastnictví pana Josefa Vávry do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 20 100,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.3. odkoupení spoluvlastnického podílu id. 1/3 k části pozemků parc. č. 317/8 a parc. č. 317/10 o výměře 93 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 pozemku parc. č. 409/20 ost. pl. o výměře 93 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany, z vlastnictví RNDr. Bc. Miroslava Hofschneidera do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, tj. 3 100,- Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z rozpočtu Olomouckého kraje. 4. schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 2. a 3. 3. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. 12.4. 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/23/2013, bod 2.5., ze dne 26. 4. 2013, ve věci bezúplatného převodu veřejného osvětlení - dvou svítidel typu MC 2 ZEBRA 150 W vč. 2 stožárů o výšce 6 m, stožáru o výšce 5 m a kabelového rozvodu v celkové délce cca 120 m, vše v k.ú. Sušice u Přerova, vybudované v rámci stavebního objektu „SO 402 Veřejné osvětlení“ jako součásti investiční akce „Silnice II/434 Sušice – přeložka silnice“, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Sušice, IČ: 00636606, a to z důvodu změny podmínek pro uzavření smlouvy. 3. schvaluje 3.1. bezúplatný převod veřejného osvětlení - dvou svítidel typu MC 2 ZEBRA 150 W vč. 2 stožárů o výšce 6 m, stožáru o výšce 5 m a kabelového rozvodu v celkové délce cca 120 m, vše v k.ú. Sušice u Přerova, vybudované v rámci stavebního objektu „SO 402 Veřejné osvětlení“ jako součásti investiční akce „Silnice II/434 Sušice – přeložka silnice“, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Sušice, IČ: 00636606, za podmínek dle důvodové zprávy. 3.2. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1857/1 ost. pl. o celkové výměře 1 238 m2, dle geometrického plánu č. 758 – 44/2014 ze dne 24. 6. 2014 pozemek parc. č. 1857/3 ost. pl. o výměře 1 238 m2, v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Štěpánov, IČ: 00299511. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 650/2 zahrada o výměře cca 25 m2 a parc. č. 1311/5 ost. pl. o výměře cca 25 m2, oba v k.ú. Henčlov, obec Přerov, části pozemku parc. č. 435 ost. pl. o výměře cca 540 m2 v k.ú. Vinary u Přerova, obec Přerov a části pozemku parc. č. 1014/1 ost. pl. o výměře cca 300 m2 v k.ú. Dluhonice, obec Přerov, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým budou stavby „Rekonstrukce chodníku v ul. Vinařská – Vinary 1. etapa“, „Rekonstrukce chodníku v ul. U Hřiště – Dluhonice“ a „Rekonstrukce chodníku v ul. U Letiště – Henčlov 2. etapa“ kolaudovány. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 293 ost. pl. o výměře cca 440 m2 v k.ú. Brníčko, obec Uničov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Uničov, IČ: 00299634, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Uničov – chodník Brníčko“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.5. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1697 ost. pl. o výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 841 – 102 – d/2014 ze dne 9. 7. 2014 pozemek parc. č. 1697/2 ost. pl. o výměře 29 m2, v k.ú. a obci Horka nad Moravou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Horka nad Moravou, IČ: 00298948. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.6. bezúplatný převod pozemků parc. č. 6863/2 ost. pl. o výměře 22 m2, parc. č. 6863/4 ost. pl. o výměře 40 m2, parc. č. 6863/5 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 6863/6 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 6863/7 ost. pl. o výměře 42 m2 a parc. č. 6863/8 ost. pl. o výměře 845 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 582/8 ost. pl. o výměře 47 m2, dle geometrického plánu č. 510-3393/2014 ze dne 25. 6. 2014 pozemek parc. č. 582/10 ost. pl. o výměře 47 m2 v k.ú. a obci Skrbeň z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Skrbeň, IČ: 00635693. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.8. bezúplatný převod pozemku parc. č. 430/2 zahrada o výměře 436 m2 v k.ú. Skalička u Hranic, obec Skalička z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova Větrný mlýn Skalička, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Skalička, IČ: 00301949. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.9. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 776/1 ost. pl. o celkové výměře cca 110 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Chomoutov-autobusová točna a zastávka“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3. 2., 3. 5. – 3. 7. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. 5. schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Domova Větrný mlýn Skalička, příspěvkové organizace dle bodu 3. 8. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. 12.5. 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. revokuje část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/8/28/2013, bod 2. 1., ze dne 19. 12. 2013, v části týkající se bezúplatného převodu pozemku parc. 1892/24 ost. pl. o výměře 61 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, a to z důvodu, že předmětný pozemek je zastavěn chodníkem ve vlastnictví obce Vikýřovice. 3. schvaluje 3.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 959/1 ost. pl. o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 1877 – 383/2010 ze dne 30. 11. 2010 pozemek parc. č. 959/1 díl „a“ o výměře 10 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. st. 955/2 zast. pl. o celkové výměře 59 m2, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 6932/19 ost. pl., dle geometrického plánu č. 6008-205/2014 ze dne 3. 9. 2014 pozemek parc. č. 6932/36 ost. pl. o výměře 1 398 m2, jehož součástí je panelová komunikace, v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.3. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 291/8 ost. pl. o výměře 203 m2, dle geometrického plánu č. 445-256/2014 ze dne 14. 8. 2014 pozemek parc. č. 291/8 ost. pl. o výměře 203 m2, a dále pozemků parc. č. 291/13 ost. pl. o výměře 529 m2, parc. č. 291/14 ost. pl. o výměře 734 m2, parc. č. 291/15 ost. pl. o výměře 367 m2, parc. č. 291/17 ost. pl. o výměře 495 m2, části pozemku parc. č. 291/33 ost. pl. o výměře 3 220 m2, dle geometrického plánu č. 387–29/2012 ze dne 26. 4. 2012 pozemek parc. č. 291/33 ost. pl. o výměře 3 220 m2, vše v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, pozemků parc. č. 1227/11 ost. pl. o výměře 1 080 m2, parc. č. 1227/27 ost. pl. o výměře 546 m2, parc. č. 1227/28 ost. pl. o výměře 78 m2 a parc. č. 1227/29 ost. pl. o výměře 74 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, vše z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.4. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 990/2 ost. pl. o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Kobylá nad Vidnavkou z vlastnictví obce Kobylá nad Vidnavkou, IČ: 70599971, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.5. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1082/2 orná půda o výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 464-571/2011 ze dne 9. 5. 2014 pozemek parc. č. 1793/4 orná půda o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Šumvald z vlastnictví obce Šumvald, IČ: 00299537, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. neakceptuje návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1173/31 ost. pl. o výměře 100 m2 v k.ú. a obci Kopřivná z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a to z důvodu, že předmětný pozemek není potřebný pro činnost příspěvkové organizace. 5. schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření: 5.1. Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6 dle bodu 3. 1. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. 5.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 3. - 3. 5. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. 12.6. 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje 2.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1285/2 ost. pl. o výměře 1 573 m2, dle geometrického plánu č. 506-148/2013 ze dne 17. 12. 2013 pozemky parc. č. 1285/4 ost. pl. o výměře 206 m2, parc. č. 1285/5 ost. pl. o výměře 485 m2, parc. č. 1285/6 ost. pl. o výměře 375 m2, parc. č. 1285/7 ost. pl. o výměře 289 m2 a parc. č. 1285/8 ost. pl. o výměře 218 m2, vše v k.ú. Úsov–město, obec Úsov a části pozemku parc. č. 14/8 ost. pl. o výměře 3 066 m2, dle geometrického plánu č. 19-149/2013 ze dne 17. 12. 2013 pozemky parc. č. 14/8 ost. pl. o výměře 2 678 m2 a parc. č. 14/20 ost. pl. o výměře 388 m2, vše v k.ú. Úsov–Židovská obec, obec Úsov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Úsov, IČ: 00303500, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1274/11 trvalý travní porost o výměře 265 m2, parc. č. 1272/2 ost. pl. o výměře 222 m2, částí pozemků parc. č. 1260/10 o výměře 19 m2 a parc. č. 1335/7 ost. pl. o výměře 31 m2, dle geometrického plánu č. 506-148/2013 ze dne 17. 12. 2013 pozemky parc. č. 1260/26 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 1335/86 ost. pl. o výměře 31 m2, vše v k.ú. Úsov–město, obec Úsov a částí pozemků parc. č. st. 1/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 33 m2, parc. č. st. 1/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 28 m2, parc. č. st. 1/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 24 m2, parc. č. 5 zahrada o výměře 5 m2, parc. č. st. 12/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 39 m2, parc. č. st. 12/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 14 m2, parc. č. st. 12/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2, parc. č. 20 ost. pl. o výměře 34 m2, dle geometrického plánu č. 19-149/2013 ze dne 17. 12. 2013 pozemky parc. č. 21/2 ost. pl. o výměře 33 m2, parc. č. 21/3 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 21/4 ost. pl. o výměře 24 m2, parc. č. 21/8 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 21/5 ost. pl. o výměře 39 m2, parc. č. 21/6 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 21/7 ost. pl. o výměře 18 m2 a parc. č. 21/9 ost. pl. o výměře 34 m2, vše v k.ú. Úsov-Židovská obec, obec Úsov z vlastnictví města Úsov, IČ: 00303500, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.2. bezúplatný převod pozemků parc. č. 802/13 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 802/20 orná půda o výměře 6 m2, parc. č. 802/23 ost. pl. o výměře 19 m2, parc. č. 802/25 orná půda o výměře 46 m2, parc. č. 802/26 ost. pl. o výměře 12 m2 vše v k.ú. Javoří u Maletína, obec Maletín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Maletín, IČ: 00302988, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2272/1 ost. pl. o výměře 180 m2 v k.ú. Starý Maletín, obec Maletín z vlastnictví obce Maletín, IČ: 00302988, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedené nemovitosti. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.3. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 2977/65 ost. pl. o celkové výměře 132 m2, dle geometrického plánu č. 2366 – 11/2014 ze dne 6. 4. 2014 pozemky parc. č. 2977/228 ost. pl. o výměře 94 m2, parc. č. 2977/230 ost. pl. o výměře 28 m2 a parc. č. 2977/234 ost. pl. o výměře 10 m2, částí pozemku parc. č. 2977/189 ost. pl. o celkové výměře 167 m2, dle geometrického plánu č. 2366 – 11/2014 ze dne 6. 4. 2014 pozemky 2977/235 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 2977/236 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 2977/237 ost. pl. o výměře 30 m2 a parc. č. 2977/238 ost. pl. o výměře 39 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 2520/10 ost. pl. o výměře 207 m2 a parc. č. 2977/64 ost. pl. o výměře 125 m2, dle geometrického plánu č. 2366 – 11/2014 ze dne 6. 4. 2014 pozemky parc. č. 2520/10 díl „a“ o výměře 207 m2 a parc. č. 2977/64 díl „b“ o výměře 125 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2520/161 ost. pl. o výměře 332 m2, částí pozemků parc. č. 2977/143 ost. pl. o výměře 35 m2, parc. č. 2977/144 ost. pl. o výměře 61 m2 a parc. č. 2977/206 ost. pl. o výměře 40 m2, dle geometrického plánu č. 2366 – 11/2014 ze dne 6. 4. 2014 pozemky parc. č. 2977/143 díl „h“ o výměře 35 m2, parc. č. 2977/144 díl „i“ o výměře 61 m2 a parc. č. 2977/206 díl „j“ o výměře 40 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2977/240 ost. pl. o výměře 136 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice, vše z vlastnictví města Mohelnice, IČ: 00303038, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.4. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 175/6 ost. pl. o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 231 – 134/2012 ze dne 23. 1. 2013 pozemek parc. č. 175/6 díl „a“ o výměře 4 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 175/1 ost. pl. o celkové výměře 11 477 m2, v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Bohuňovice, IČ: 00298697, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 174/1 ost. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 175/5 ost. pl. o výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 231 – 134/2012 ze dne 23. 1. 2013 pozemky parc. č. 174/7 ost. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 175/7 ost. pl. o výměře 7 m2, vše v k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice z vlastnictví obce Bohuňovice, IČ: 00298697, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.5. bezúplatný převod pozemků parc. č. 117/62 trvalý travní porost o výměře 205 m2, parc. č. 117/63 trvalý travní porost o výměře 81 m2, parc. č. 358/4 orná půda o výměře 2 887 m2 a parc. č. 812/9 ost. pl. o výměře 191 m2, vše v k.ú. Řimice, obec Bílá Lhota z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Bílá Lhota, IČ: 00298662, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 36 trvalý travní porost o výměře 5 m2, parc. č. 223/1 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 37 trvalý travní porost o výměře 6 m2 a parc. č. 40/1 trvalý travní porost o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 93-119/2013 ze dne 26. 8. 2013 část pozemku parc. č. 36 díl „a“ o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 223/1 díl “b“ o výměře 1 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 36/2 ost. pl. o celkové výměře 6 m2, pozemek parc. č. 37/2 ost. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 40/5 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 40/6 ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. Měník, obec Bílá Lhota a pozemků parc. č. 209/67 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 209/68 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 209/69 ost. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 209/71 ost. pl. o výměře 365 m2, parc. č. 209/72 ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č. 209/73 ost. pl. o výměře 166 m2, parc. č. 209/74 ost. pl. o výměře 98 m2, parc. č. 209/77 ost. pl. o výměře 387 m2, parc. č. 209/87 ost. pl. o výměře 23 m2 a parc. č. 209/88 ost. pl. o výměře 42 m2, vše v k.ú. Červená Lhota u Řimic, obec Bílá Lhota a spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 355/19 ost. pl. o výměře 52 m2 (id. 4/20), parc. č. 355/20 ost. pl. o výměře 3 905 m2 (id. 4/20) a parc. č. 355/22 ost. pl. o výměře 2 283 m2 (id. 4/20), vše v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel, vše z vlastnictví obce Bílá Lhota, IČ: 00298662, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1824/8 ost. pl. o výměře 250 m2, dle geometrického plánu č. 324 – 735/2013 ze dne 4. 11. 2013 pozemek parc. č. 1824/19 ost pl. o výměře 250 m2, v k.ú. a obci Kladky z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Kladky, IČ: 00288331, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1651/1 ost. pl. o výměře 2 217 m2, parc. č. 1651/4 ost. pl. o výměře 693 m2, parc. č. 1651/21 ost. pl. o výměře 31 m2, parc. č. 1651/51 ost. pl. o výměře 249 m2, parc. č. 1651/52 ost. pl. o výměře 1 496 m2, parc. č. 1651/54 ost. pl. o výměře 565 m2, parc. č. 1651/56 ost. pl. o výměře 1 065 m2, parc. č. 1749/12 ost. pl. o výměře 2 314 m2, parc. č. 1749/18 ost. pl. o výměře 634 m2, parc. č. 1751/6 ost. pl. o výměře 197 m2, parc. č. 1751/7 ost. pl. o výměře 36 m2, parc. č. 1751/8 ost. pl. o výměře 229 m2, parc. č. 1751/9 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 1752/1 ost. pl. o výměře 1 108 m2, parc. č. 1752/3 ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 1752/8 ost. pl. o výměře 419 m2, parc. č. 1752/9 ost. pl. o výměře 311 m2, parc. č. 1752/11 ost. pl. o výměře 264 m2, parc. č. 1754/5 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 1754/17 ost. pl. o výměře 595 m2, vše v k.ú. a obci Kladky, vše z vlastnictví obce Kladky, IČ: 00288331, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3. schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodů 2. 1. – 2. 6. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. 4. schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodů 2. 1. – 2. 6. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. 12.7. 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje 2.1. odnětí pozemku parc. č. 2637/2 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1454, obč. vybavenost, a pozemku parc. č. 2752/1 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1504, obč. vybavenost, vše v k.ú. a obci Prostějov, z hospodaření Střední školy, Základní školy a Dětského domova Prostějov, IČ: 47922265, a to s účinností k 31. 12. 2014. 2.2. odnětí pozemku parc. č. 2753 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1505, obč. vybavenost v k.ú. a obci Prostějov, z hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, IČ: 47921374, a to s účinností k 31. 12. 2014. 2.3. svěření pozemku parc. č. 2637/2 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1454, obč. vybavenost v k.ú. a obci Prostějov, do hospodaření Pedagogicko – psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a, IČ: 60338911, a to s účinností od 1. 1. 2015. 2.4. svěření pozemku parc. č. 2752/1 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1504, obč. vybavenost, vše v k.ú. a obci Prostějov, do hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, IČ: 47921374, a to s účinností od 1. 1. 2015. 2.5. svěření pozemku parc. č. 2753 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1505, obč. vybavenost v k.ú. a obci Prostějov, do hospodaření Střední školy, Základní školy a Dětského domova Prostějov, IČ: 47922265, a to s účinností od 1. 1. 2015. 12.8. 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. neakceptuje návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR na přijetí záměru převodu stávajícího úseku silnice I/55, dotčeného výstavbou rychlostní silnice R 55 Olomouc – Přerov z majetku České republiky do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodů uvedených ve stanoviscích odboru dopravy a silničního hospodářství a Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO 12.12.2014 11:58:50 13.Racionalizace škol a škol.zaříz. v OL ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Proti RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Zdržel se Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Nehlasoval Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Nehlasoval Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Zdržel se Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Zdržel se Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Proti Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Zdržel se Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Zdržel se ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 41 (75%) Proti: 2 (4%) Zdrželo se: 5 (9%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje sloučení Střední školy, Olomouc-Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 a Základní školy a Mateřské školy prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, Tomkova 42 s účinností od 1. 1. 2015, s převedením všech práv, povinností, závazků a pohledávek na nástupnickou organizaci a se změnou jejího názvu na Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá realizovat úkony související s racionalizací školských příspěvkových organizací dle bodu 2 usnesení O: Rada Olomouckého kraje T: 20. 2. 2015 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:02:50 14.Zřizovací listiny školských PO ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Zdržel se Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Zdržel se Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Nehlasoval Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Zdržel se Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Zdržel se Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Proti Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Nehlasoval Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Zdržel se Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Proti Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Nehlasoval Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Zdržel se PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Zdržel se Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Zdržel se Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Zdržel se Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Zdržel se Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Proti Milada Vašíčková KSČM 47 Proti Kamil Veselý KSČM 48 Zdržel se Miroslava Vlčková KSČM 49 Zdržel se doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Nehlasoval ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 30 (55%) Proti: 4 (7%) Zdrželo se: 12 (22%) Nehlasoval: 5 (9%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Procedurální hlasování - Hlasování samostatně o Příloze č. 7 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:04:55 14.Zřizovací listiny školských PO ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Proti MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Zdržel se Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Proti RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Nehlasoval Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Zdržel se Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Zdržel se Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Zdržel se Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Proti Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Zdržel se Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Proti Kamil Zápeca ODS 52 Proti Ing. Marek Zapletal ODS 53 Proti Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Zdržel se ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 37 (67%) Proti: 6 (11%) Zdrželo se: 6 (11%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Hlasování samostatně o Příloze č. 7 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:05:55 14.Zřizovací listiny školských PO ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Zdržel se RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Nehlasoval Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Nehlasoval Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Nehlasoval Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 46 (84%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 4 (7%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle příloh č. 1 - 11 a upravené Přílohy č. 12 důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:09:40 15.Poskytnuti dotace na podpor.vzdelav.v OK ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Nehlasoval Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Nehlasoval Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje poskytnutí příspěvku Středisku volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk ve výši 35 750 Kč a Sluňákovu - centru ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. ve výši 35 750 Kč dle důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:11:00 16.Dar Nadačnímu fondu-klub olympioniků SM ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Nehlasoval Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje poskytnutí daru dle důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:11:53 17.Poskytnutí dotace spol.Histor.kočáry MYLORD ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Nehlasoval Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč spolku Historické kočáry "MYLORD" na akci "Cestou necestou k vítěznému tažení" aneb ukončení turistické sezóny v Čechách pod Kosířem dle důvodové zprávy 3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a spolkem Historické kočáry "MYLORD", se sídlem náměstí Svobody 377, 798 58 Čechy pod Kosířem, IČ: 26643308, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu 3 usnesení O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:15:42 18.Navýšení dotace Sdruž.přátel folkloru ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Nehlasoval Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje navýšení dotace ve výši 100 000 Kč Sdružení přátel folkloru Severní Hané na realizaci Mezinárodního folklorního festivalu C.I.O.V. Šumperk dle důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:16:21 19.Dodatek ke ZL Vědecké knihov. OL ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Nehlasoval Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Nepřítomen Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje dodatek ke zřizovací listině Vědecké knihovny v Olomouci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat dodatek ke zřizovací listině dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:19:17 20.Pravidla pro poskyt. prostř.v OK-2015-2020 ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Nehlasoval RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Nehlasoval Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2015 - 2020 a způsobu kontroly jejich využití, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:21:08 21. Poskytnutí dotace obci Daskabát ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Nehlasoval RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Nehlasoval PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Nehlasoval Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Nehlasoval Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 47 (85%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 5 (9%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 2 000 000,- Kč obci Daskabát, 772 00 Daskabát 35, IČ: 00635359, na realizaci akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod obce Daskabát“ dle důvodové zprávy 3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Daskabát, jako příjemcem, dle bodu 2 usnesení a dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace dle bodu 3 usnesení O: Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:35:09 24.Racionalizace vybraných PO v soc.oblasti ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Proti MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Nehlasoval Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Zdržel se Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Proti Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Zdržel se Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Zdržel se MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Nehlasoval Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 45 (82%) Proti: 2 (4%) Zdrželo se: 3 (5%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje sloučení Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace, IČ 47921293, a Sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace, IČ 00150100, s účinností od 1. 1. 2015, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace, IČ 00150100, přecházejí na Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizaci, IČ 47921293, jako na nástupnickou organizaci, dle důvodové zprávy 3. schvaluje sloučení Domova důchodců Šumperk, příspěvkové organizace, IČ 75004011, a Sociálních služeb Šumperk, příspěvkové organizace, IČ 75004038, s účinností od 1. 1. 2015, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Sociálních služeb Šumperk, příspěvkové organizace, IČ 75004038, přecházejí na Domov důchodců Šumperk, příspěvkovou organizaci, IČ 75004011, jako na nástupnickou organizaci, dle důvodové zprávy 4. schvaluje sloučení Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace, IČ 75004429, a Duhy – centra sociálních služeb Vikýřovice, příspěvkové organizace, IČ 75004089, s účinností od 1. 1. 2015, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Duhy – centra sociálních služeb Vikýřovice, příspěvkové organizace, IČ 75004089, přecházejí na Vincentinum – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkovou organizaci, IČ 75004429, jako na nástupnickou organizaci, dle důvodové zprávy 5. schvaluje text dodatku č. 7 zřizovací listiny organizace Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace, dle přílohy 1 důvodové zprávy 6. schvaluje text dodatku č. 6 zřizovací listiny organizace Domova důchodců Šumperk, příspěvková organizace, dle přílohy 2 důvodové zprávy 7. schvaluje text dodatku č. 8 zřizovací listiny organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace, dle přílohy 3 důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:36:02 23.Změna ZL PO v soc. oblasti ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Nehlasoval Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Nehlasoval RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Nehlasoval Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje dodatek ke zřizovací listině Domova důchodců Hrubá Voda, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace v sociální oblasti v souladu s bodem 2 usnesení O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:37:46 22.Pověření PO OK poskyt.služby v hospod.zájmu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Nehlasoval Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu 2. pověřuje příspěvkové organizace v sociální oblasti poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle důvodové zprávy, Přílohy č. 1 a upravené Přílohy č. 2 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat pověření příspěvkových organizací v sociální oblasti poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu O: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:38:52 25.Pověření zdravot. organizací obec.zajmu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Nehlasoval Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Nehlasoval RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Nehlasoval Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje pověření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. schvaluje poskytování vyrovnávacích plateb příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví za závazek veřejné služby dle bodu 2 usnesení, a to dle pravidel uvedených v Příloze č. 2 a Příloze č. 3 důvodové zprávy 4. ukládá podepsat pověření příspěvkových organizací dle bodu 2 a 3 tohoto usnesení O: MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:40:12 26.Změna ZL Odbor. léčeb. ústavu Paseka,p.o. ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Nehlasoval Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Nehlasoval Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Nehlasoval Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Nehlasoval Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 4 (7%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje dodatek č. 11 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, IČ: 00849081 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat dodatek č. 11 zřizovací listiny Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace, IČ: 00849197 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, a úplné znění této zřizovací listiny ve znění dodatku č. 11 O: MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:41:40 27.Program obnovy venkova OK 2014 ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Nehlasoval Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Nehlasoval Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Nehlasoval Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 4 (7%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje předložený návrh Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 41 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:43:07 28.Projekt "Podpora rozvoje kraje" ROP SM ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Nehlasoval Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Nehlasoval Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Nehlasoval Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 4 (7%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje projekt "Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2015" v celkovém objemu 2 988 000 Kč dle důvodové zprávy 3. schvaluje závazek Olomouckého kraje spolufinancovat a předfinancovat projekt "Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2015" ve výši 747 000 Kč dle důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 42 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:44:48 29.Plnění podmínek Smluv o real.grant.projektu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Nehlasoval Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 50 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. neschvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci podpory Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82, IČ: 25836242, ve výši 2 726,00 Kč 3. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci podpory Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82, IČ: 25836242, v plné výši 4. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci podpory SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace, IČ: 71177451, ve výši 317 722,84 Kč a povinnosti zaplatit související penále v plné výši 5. neschvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci podpory Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, IČ: 62353179, ve výši 9 440,00 Kč 6. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci podpory Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240, IČ: 00176401, ve výši 8 284,50 Kč a povinnosti zaplatit související penále v plné výši 7. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci podpory Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8, IČ: 19013833, v plné výši 8. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci podpory Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 87/53, IČ: 00848778, v plné výši 9. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci podpory Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, IČ: 00577227, ve výši 325 374,39 Kč a povinnosti zaplatit související penále v plné výši 10. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci podpory Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49, IČ: 00601748, ve výši 3 611,52 Kč a povinnosti zaplatit související penále v plné výši 11. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci podpory PMVIA s.r.o., IČ: 27673189, ve výši 4 221,36 Kč a povinnosti zaplatit související penále v plné výši 12. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci podpory PMVIA s.r.o., IČ: 27673189, ve výši 361 080,00 Kč a povinnosti zaplatit související penále v plné výši 13. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci podpory Univerzita Palackého v Olomouci, IČ: 61989592, ve výši 4 956,89 Kč a povinnosti zaplatit související penále v plné výši 14. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci podpory Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., IČ: 25375300, v plné výši 15. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci podpory Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, IČ: 75154803, ve výši 57 159,01 Kč a povinnosti zaplatit související penále v plné výši 16. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod peněžních prostředků příjemci podpory Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, IČ: 75154803, ve výši 89 950,50 Kč a povinnosti zaplatit související penále v plné výši 17. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále příjemci podpory Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, IČ: 75154803, v plné výši 18. ukládá informovat příjemce podpory o přijatém usnesení O: Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana T: ihned 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 43 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:45:57 30.Projekty OK spolufin. z evrop.fondů ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Nehlasoval MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Nehlasoval Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Nehlasoval Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nehlasoval Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 47 (85%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 5 (9%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje financování realizace projektů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 44 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:48:55 31.Pristoupeni OK do sdruz.evrop.kultur.stezka ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Nehlasoval Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Nehlasoval MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Zdržel se doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje vstup Olomouckého kraje do zájmového sdružení právnických osob "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o." 3. souhlasí se stanovami a zakladatelskou smlouvou zájmového sdružení právnických osob "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.", dle přílohy č. 3 a 6 důvodové zprávy 4. deleguje Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje, jako zástupce pro zastupování Olomouckého kraje na valné hromadě zájmového sdružení právnických osob "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o." 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 45 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:49:58 32.Volba prised. Krajskeho soudu-pobocka v OL ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Nehlasoval MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 50 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. zvolilo PaedDr. Karla Crhonka Mgr. Ing. Jaromíra Dvořáka Vladimíra Žáka Ing. Veroniku Juřenovou Mgr. Hanu Kaněčkovou Mgr. Michala Urbáška Ing. Vladimíra Pokorného Bc. Drahomíra Sigmunda Mgr. Martinu Neuvaldovou Ing. Zdenka Kazílka Drahomíru Sedláčkovou přísedícími Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci 3. ukládá zaslat Krajskému soudu v Ostravě výpis tohoto usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje spolu s podkladovými materiály ke zvoleným přísedícím O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje T: ihned 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 46 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:50:53 33. Zápisy z výborů ZOK ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Nehlasoval RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje: a) Zápis z 11. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 27. 8. 2014 b) Zápis z 9. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 8. 9. 2014 c) Zápis z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 16. 9. 2014 d) Zápis z 12. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 16. 9. 2014 e) Zápis z 10. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 17. 9. 2014 f) Zápis z 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 1. 10. 2014 g) Zápis z 13. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 21. 10. 2014 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 47 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:51:36 33.01.Zapisy ze zasedani vyboru ZOK-DODATEK ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 52 (95%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí zápis z 12. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 5. 11. 2014 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:52:35 34.Personalni zalezitosti K-V ZOK ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Nehlasoval Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Zdržel se RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Nehlasoval Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. bere na vědomí rezignaci pana Martina Vybírala, MBA, na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje k datu 19. 11. 2014 dle důvodové zprávy 3. zvolilo pana PhDr. Petra Sokola členem Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje s účinností od 13. 12. 2014 4. ukládá vyhotovit novému členu výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje jmenovací dekret O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje T: ihned 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 49 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:54:05 35.Neinvesticni dotace v pozar.ochrane-III.et. ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Nehlasoval Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Nehlasoval Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 50 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje rozdělení neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014 - III. etapa dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 50 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:55:43 36.Poskytnuti prisp.z OK obci Lipova (okr.PV) ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nepřítomen Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje obci Lipová, IČ: 00288438 ve výši 300.000 Kč dle důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku s obcí Lipová, IČ: 00288438 dle bodu 2 usnesení O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 51 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:57:22 37.Pravidla pro prisp.na vybav.dobrovol.hasicu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nepřítomen Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje "Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015" dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy 13.Veřejné zasedání Zastupitelstva Olom. kraje předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO 12.12.2014 12:58:42 38.Poskytnuti fin.prispev.z rozpoctu OK ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Omluven Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Nehlasoval Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Pro Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro Ing. Adolf Jílek TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nepřítomen Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Nehlasoval Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, MBA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Pro Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Omluven Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Pavel Bruštík ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Pro Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Omluven prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Nehlasoval Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (5%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje městu Šternberk, IČ: 00299529 ve výši 150.000 Kč dle důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku s městem Šternberk, IČ: 00299529 dle bodu 2 usnesení O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje