Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2016

15. 02. 2016

Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/27/2016 ze dne  12. 2. 2016 Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí do Programu pro oblast protidrogové prevence pro rok 2016.

Podrobné informace naleznete na webu Olomouckého kraje - Příspěvky, granty a dotace:

https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-dotace-a-prispevky-2016-cl-3322.html


Poslední změna 25. 02. 2016 11:34:44

© Krajský úřad Olomouckého kraje