Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

06. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, odbor dohledu nad zdravotním pojištěním, vyhlásilo výběrové řízení k dotačnímu programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů.

Podrobnější informace naleznete na níže uvedených webových stránkách.

Popis dotačního programu: http://www.mzcr.cz/dokumenty/program-na-podporu-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-praktickych-lekaru_12778_3662_1.html

Pravidla a metodika: http://www.mzcr.cz/dokumenty/metodika-pro-zadatele-o-poskytnuti-statni-dotace-v-ramci-programu-na-podporu-dos_12780_3663_1.html


Poslední změna 07. 12. 2016 13:11:15

© Krajský úřad Olomouckého kraje