Do konce srpna zjišťuje hejtmanství zájem o kotlíkové dotace. Do ankety se dosud zapojilo 483 respondentů.

04. 07. 2017

Anketní formulář, díky kterému chce Olomoucký kraj zjistit, zda budou mít obyvatelé regionu zájem o druhou vlnu dotací na výměnu starého kotle za ekologičtější, je do konce prázdnin k dispozici na webových stránkách kraje - www.kr-olomoucky.cz. Formulář mohou zájemci vyplnit zde.

„Jsem přesvědčen, a dosavadní účast v anketě mi dává za pravdu, že také o druhé kolo kotlíkových dotací bude v Olomouckém kraji zájem. Anketa, ač je nezávazná, napoví, jak velký nápor žadatelů můžeme očekávat,“ řekl Pavel Šoltys, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

První výzva dotace na výměnu kotlů byla v regionu velmi sledovaná. K 30. červnu bylo v rámci prvního dotačního programu proplaceno už 929 žádostí v objemu za zhruba 107,6 milionů korun.   

V pořadí druhý dotační program takzvané kotlíkové dotace vyhlásí Olomoucký kraj na podzim letošního roku.

„Finanční podpora bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však už není možné poskytnout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním,“ uvedl náměstek Šoltys.

Na výměnu starého kotle na pevná paliva rozdělí hejtmanství částku 162,2 milionů korun. Příjemce dotace může dostat na pořízení jednoho kotle/tepelného čerpadla až 120 000 korun. Výše dotace bude záviset na typu nového zdroje vytápění. V případě, že bude výměna kotle realizována v prioritní obci, podpora se navýší o částku 7 500 Kč.

V rámci druhého dotačního programu bude zrušena povinnost provést mikro energetické opatření jako součást výměny zdroje vytápění. Dotace současně nebude poskytována na solární termické soustavy (samostatně ani jako součást výměny kotle na pevná paliva). Nadále bude platit zpětná uznatelnost výdajů, a to na výměny zdrojů vytápění realizovaných po 15. červenci 2015.

Ministerstvo životního prostředí rozdělí krajům v rámci druhé vlny kotlíkových dotací 3,4 miliardy korun. Olomoucký kraj obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace na druhý projekt už 8. června. V našem regionu by měla být do konce roku 2019 podpořena výměna minimálně 1 793 neekologických kotlů na pevná paliva.

Aktuální zprávy ke kotlíkovým dotacím v regionu jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Olomouckého kraje na adrese:

www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.

Další kontakty

E-mail: kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz.

Tel.: 585 508 233, Ing. Stanislava Palová, vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací

ilustrační foto


Poslední změna 04. 07. 2017 14:05:08

© Krajský úřad Olomouckého kraje