Dny dobrovolnictví v Olomouckém kraji

18. 12. 2018

Olomoucký kraj zvolil adventní čas k vyjádření veřejného poděkování dobrovolnickým organizacím a všem dobrovolníkům působícím v Olomouckém kraji.

Všem těm, kteří bez nároku na odměnu dávají část svého volného času a energie druhým, nebo měli zájem se dozvědět více o dobrovolnické činnosti, bylo určeno adventní odpoledne v rámci vánočních trhů v Olomouci dne 6. 12. 2018 a v Přerově dne 15. 12. 2018.

Cílem Dnů dobrovolnictví bylo prezentovat dobrovolnické aktivity, jako možnou formu trávení volného času mezi všemi věkovými kategoriemi. Lidé se dozvěděli, co dobrovolnictví přináší, z jakých aktivit je možné si vybrat, co vše organizace v Olomouckém kraji, které se věnují dobrovolnické činnosti, dělají a jak se starají o své dobrovolníky

V průběhu obou dní byl zajištěn doprovodný kulturní program, prostřednictvím kterého Olomoucký kraj vyjádřil poděkování nejen stávajícím dobrovolníkům, ale také předal o dobrovolnictví informace široké veřejnosti.

Na Horním náměstí v Olomouci představily své dobrovolnické aktivity organizace:

  • Maltézská pomoc, o. p. s. (dobrovolnické programy v Ol. kraji)

  • Charita Olomouc, Dobrovolnické centrum

  • Sdružení D, z. ú.

  • Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého

  • Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

 

K poslechu hrála hudební skupina Dětského domova Olomouc a večer přivítali návštěvníci adventních trhů Marka Ztraceného.

V průběhu celého dne byli návštěvníci vánočních trhů informováni o dobrovolnictví, o možnosti zapojení se do dobrovolnické činnosti, předáván byl také informační materiál v tištěné podobě.

Druhý den dobrovolnictví, který probíhal v Přerově, prezentovala svou činnost Maltézská pomoc, o. p. s. a spolu s ní na pódiu představila své dobrovolnické aktivity i Oblastní Charita Přerov. Na pódiu proběhlo vystoupení kapel Michal David revival, Olympic revival a Lucie revival. Také účastníci přerovských vánočních trhů byli informování prostřednictvím zúčastněných organizací a tištěných materiálů o přínosu dobrovolnictví a o možnosti zapojení se do dobrovolnické činnosti.

Adventní čas v rámci vánočních trhů v Olomouci a Přerově byl důstojným místem pro setkání dobrovolníků Olomouckého kraje a předání informací všem, kteří měli a mají zájem o dobrovolnou práci ve svém volném čase. Díky možnosti prezentace při adventních trzích měly dobrovolnické organizace skvělou možnost rozšířit povědomí o své činnosti mezi velkým množstvím zúčastněných, a získat tak do budoucna nové dobrovolníky.

Na podporu dobrovolnické činnosti bylo zpracováno také propagační video k dobrovolnictví, které bylo možno shlédnout na TV Morava a v novém roce bude promítáno v předprogramu Premiere Cinemas v Šantovce Olomouc.

Veškeré prezentované materiály jsou k dispozici  zde.

 

Dny dobrovolnictví v Olomouckém kraji
Dny dobrovolnictví v Olomouckém kraji
Dny dobrovolnictví v Olomouckém kraji


Poslední změna 18. 12. 2018 14:45:11

© Krajský úřad Olomouckého kraje