COVID-19 OOPP a dezinfekce pro obce

OOPP a dezinfekce pro obce
 
Vážený pane primátore,
vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v návaznosti na řešení současné situace s onemocněním COVID-19 v České republice bychom rádi využili Vašich místních znalostí a zkušeností z dosavadního řešení opatření proti šíření nákazy v teritoriu Vaší obce. Vaše poznatky jsou pro nás klíčové pro stanovení strategie a postupu v kontextu dalšího možného očekávaného vývoje. Jedná se o definování počtu osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) a dezinfekce s plánem na 1 týden.
Jsem si vědom skutečnosti, že jste podobné informace zasílali na Krizový štáb Olomouckého kraje již v březnu tohoto roku. Nyní jsme však pro sběr dat vytvořili jednotný elektronický formulář, který potřebujeme vyplnit v termínu nejpozději do pondělí 4. května do 10:00 hodin.
V případě určení druhu OOPP lze vycházet z „Doporučení k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese“, které vydalo a zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví dne 9. 4. 2020 na svých webových stránkách (https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-k-noseni-respiratoru-a-rousek-ustenek-a-doporucene-tridy-ochrany-pro-vybrane-profese/)
Do formuláře za Vaši obec vždy vyplňte množství OOPP a dezinfekce (v litrech), které odpovídají týdenní spotřebě.
Považujeme za důležité vyplnit počet OOPP a dezinfekce pro zajištění chodu:
1. obecních a městských úřadů;
2. MŠ a ZŠ;
3. JSDH obce;
4. obecní policie;
5. a dalších organizací zřizovaných obcí (např. azylového domu, ČOV, VAK, knihovny, sběrného dvoru, technických služeb aj.).
Pozn. je na Vašem zvážení případný nákup OOPP a dezinfekce pro soukromé subjekty (např. soukromé MŠ), církevní organizace, neziskové organizace a jiné.
 
ODKAZ NA ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ: https://forms.gle/WMRktpxFr6Z98Z1m8


Poslední změna 28. 04. 2020 09:07:49